NŽT vadovas: mokestis už statybas valstybinėje žemėje dar gali keistis
Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo šią sa­vai­tę su­lau­kęs Že­mės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­tas 20 proc. skly­po ver­tės sie­kian­tis mo­kes­tis no­rin­tiems plė­to­ti pro­jek­tus iš vals­ty­bės nuo­mo­ja­muo­se skly­puo­se, dar ga­li keis­tis tei­gia Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vas.

„Reaguojant į klausimą, kodėl tie 20 procentų. Iš tikrųjų Žemės ūkio ministerijos siūlymas buvo 5 proc., bet 20 proc. atsirado tam tikrų Seimo narių iniciatyva. Dabar ir sustojo. Bet tai yra tikrai politinis apsisprendimas, kuris savyje turėtų turėti tam tikrus skaičiavimus ir aš manau, kad tie procentai gali būti kitokie. Mano žiniomis, tokio aiškaus pagrindimo, kodėl būtent 20 proc., nėra“, – ketvirtadienį nekilnojamojo turto rinkos konferencijoje „Core“ sakė Laimonas Čiakas.

Nustatytą mokesčio dydį NŽT vadovas vadino kompromisiniu.

„Čia kaip taikos sutartis, šiuo atveju tiesiog abi pusės padaro kompromisą be jokių aiškių skaičiavimų, tiesiog tam, kad sutarti ir pabaigti. Taigi tas 20 proc. yra toks. Kol įsigalios tam tikros teisės aktų nuostatos mes bandome nestovėti vietoje ir peržiūrėti individualius atvejus. Daugelį išeičių apriboja vykstantys teismo procesai“, – tvirtino L. Čiakas.

Pasak jo, tarnyba bendrauja su verslininkais dėl kurių nuomojamų valstybinių sklypų yra kilę ginčai.

„Mes vertiname kiekvieną atvejį individualiai, nes kiekvienas atvejis savyje talpina daug detalių, vyksta įvairūs procesai. Mes ir dabar kalbamės su užstrigusiais plėtotojais, išgirstame istorijas, bet nepasakomi tam tikri niuansai. Mes turime matyti visus aspektus. Turime probleminį sąrašą, kur ieškome sprendimų“, – teigė L. Čiakas.

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtai Vyriausybės išvadai dėl Seimo narių pateiktų Žemės įstatymo pakeitimo pasiūlymų. Jais siūloma nustatyti, kad nuomininkas gali statyti naują ar rekonstruoti esamą statinį tik sumokėjęs valstybei 20 proc. dydžio žemės sklypo vertės mokesčio priedą. Tokia nuostata galiotų ir iki įstatymo pakeitimų įsigaliojimo sudarytoms nuomos sutartims.

Vyriausybė siūlo, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo šių metų lapkričio.

Seimo nariai Andrius Palionis, Ramūnas Karbauskis ir Virginijus Sinkevičius parengtais įstatymo pakeitimais siūlo uždrausti išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose statyti naujus statinius ir rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius, daugiau nei 5 proc. didinant jų užimamą plotą ar keičiant jų naudojimo paskirtį. Statybos bus leidžiamos tik sumokėjus minėtą mokesčio priedą.

Įstatymo pakeitimai būtų taikomi ir iki pataisų įsigaliojimo sudarytoms valstybinės žemės nuomos sutartimis.

Vyriausybė pernai kovo viduryje pavedė Žemės ūkio ministerijai parengti kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių pakeitimus, kad jos nebebūtų aiškinamos skirtingai. Vyriausybė šių veiksmų ėmėsi po to, kai Nacionalinė žemės tarnyba po prokurorų kreipimosi, pranešė nekilnojamojo turto plėtros bendrovei „Hanner“ nutrauksianti valstybinės žemės nuomos sutartis, nes sklypai neva naudojami ne pagal paskirtį.