Nutrauktas Registrų centro vadovo konkursas
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis nu­trau­kė Re­gis­trų cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kon­kur­są, ku­rį bu­vo pa­skel­bu­si įmo­nę iki lap­kri­čio vi­du­rio val­džiu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

„Patvirtinu, kad susisiekimo ministras nutraukė Teisingumo ministerijos skelbtą Registrų centro direktoriaus konkursą, atsižvelgęs į Seimo Antikorupcijos komisijos išvadas“, – BNS sakė R. Masiulio patarėja Vytautė Šmaižytė.

Pasak jos, naujas Registrų centro vadovo konkursas bus skelbiamas po Naujųjų metų.

Registrų centras be nuolatinio vadovo liko vasarį, kai iš pareigų pasitraukė 20 metų įmonei vadovavęs Kęstutis Sabaliauskas. Gegužę paskelbtas naujo vadovo konkursas, tačiau jį laimėjęs advokatas Gintautas Bartkus atsisakė pareigų, o antrą vietą užėmęs direktoriaus pavaduotojas Arvydas Bagdonavičius į jas buvo nepaskirtas, nes Seimo Antikorupcijos komisija pradėjo tirti elektroninės sveikatos sistemos e-sveikata projekto įgyvendinimą.

Gruodžio pradžioje Antikorupcijos komisija konstatavo, kad Registrų centre dėl e. sveikatos trūkumų atsakomybė tenka ir A.Bagdonavičiui, kuris buvo atsakingas už šį projektą. Antikorupcijos komisija nutarė, kad visi trys 2000-aisiais sumanytos e. sveikatos sistemos projekto etapai buvo įgyvendinti netinkamai – sistema iki šiol nepasiekė tikslų ir neteikia kokybiškų paslaugų.

Europos Sąjungos remiamas e. sveikatos projektas įgyvendinamas nuo 2005 metų, investicijos į jį siekė 40 mln. eurų, iš jų 30,8 mln. eurų – ES parama (2007–2013 metais, 2014–2020 metais jai skirta dar 28,25 mln. eurų). Projektą pastaraisiais metais įgyvendina Registrų centras.

Liepos pradžioje laikinuoju Registrų centro vadovu paskirtas Vaidas Valikonis, tačiau jis spalio pabaigoje paliko įmonę. Šiuo metu bendrovei laikinai vadovauja Ieva Tarailienė.

Lapkričio viduryje Registrų centro valdymą perdavus Susisiekimo ministerijai buvo paskirta naujoji centro valdyba – jos pirmininkas yra konsultacijų bendrovės „Executive advisors“ partneris Egidijus Vaišvilas ir „Lietuvos geležinkelių“ IT centro vadovė Eglė Radvilė, bei trys Susisiekimo ministerijos atstovai: ministerijos kanclerė Inga Černiuk bei ministerijos darbuotojai Saulius Kerza bei Darius Kuliešius.

Registrų centras tvarko esminius valstybės informacinius išteklius – pagrindinius valstybės registrus, informacines sistemas. Juose kaupiami valstybei svarbūs duomenys, kurių pagrindu kuriamos ir teikiamos elektroninės paslaugos.