Nusprendė: Darbo partijos atstovai Seime rems „valstiečius“
Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bė ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jai šiuo me­tu pri­klau­san­tys du Sei­mo „dar­bie­čiai“ tu­rė­tų sa­vo at­ei­tį su­sie­ti su val­dan­čią­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS).

„Sprendimas yra toks – nelaukiam mes jokių socdemų sprendimų, mūsų nariai įpareigojami vykdyti Darbo partijos programą ir jei bus sutarta dėl punktų, kurie yra programoje, jų sustiprinimo, tikrai palaikys Vyriausybę atskirais klausimais, o ypač ten, kur sutampa programa“, – po Darbo partijos vadovybės ir pirmininkų tarybos posėdžio BNS sakė laikinasis partijos vadovas Šarūnas Birutis.

„Jie yra įpareigojami dalyvauti palaikant teisingus sprendimus. Mes savo ateities dabar su socdemais nesiejam“, – reziumavo Š.Birutis.

Anot jo, „darbiečiai“ tarsis su „valstiečiais“, kokiu formatu galėtų vykti jų bendradarbiavimas, pokalbiai su LVŽS vadovais dėl to vyks artimiausiu metu.

Kartu Š.Birutis teigė, jog dabar Socialdemokratų frakcijai priklausantys „darbiečiai“ nėra įpareigoti palikti frakciją. „Neformalizuosim mes to išėjimo per vieną dieną, tai nieko nekeis“, – sakė Š.Birutis.

Seimo narys „darbietis“ Petras Čimbaras BNS tvirtino Darbo partijos vadovybės posėdžio pabaigos nesulaukęs, nes išėjęs į plenarinį posėdį, tad ir galutinio sprendimo nežinantis.

Kitas „darbietis“ Valentinas Bukauskas BNS irgi teigė nesulaukęs posėdžio pabaigos, nes turėjęs grįžti į Seimo plenarinį posėdį, bet sakė palaikysiąs dabartinę Vyriausybę.

Darbo partija ketvirtadienį sušaukė posėdį, kaip teigta pranešime, atsižvelgdama į situaciją „dėl pernelyg ilgai užsitęsusio socialdemokratų blaškymosi, ar likti valdančiojoje koalicijoje“.

„Mes turime savo programą ir tikslus, kurių negalime įgyvendinti dėl socialdemokratų nuolatinio sąmyšio partijos viduje. Jie patys nėra tikri dėl frakcijos ateities valdančiojoje koalicijoje, o keliamas chaosas tampa didele kliūtimi atlikti savo pareigą. Mes privalome apsvarstyti visas galimybes ir apsispręsti, ar norime likti su jais“, – pranešime cituotas partijos laikinasis vadovas Š.Birutis.

Socialdemokratų skyriams šią savaitę baigus balsavimą, daugiau nei du trečdaliai jų siūlo partijai trauktis iš valdančiosios daugumos. Daugelis Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos narių valdžios palikti nenori. Galutinį sprendimą dėl to šeštadienį priims partijos taryba.

Du į Seimą išrinkti Darbo partijos atstovai po rinkimų prisijungė prie Socialdemokratų partijos frakcijos.