Nuo Sausio 13-osios paminklo pavogta žalvarinė atmintinė
Nuo Sau­sio 13-osios au­kų me­mo­ria­lo pa­mink­lo pa­vog­ta žal­va­ri­nė at­min­ti­nė.

Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, šeš­ta­die­nį 13 val. 10 min. į Vil­niaus mies­to pir­mą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą krei­pė­si ka­pų ad­mi­nis­tra­to­rė ir pra­ne­šė apie va­gys­tę ka­pi­nė­se.

Pa­sak jos, va­sa­rio 25 die­ną pa­ste­bė­ta, kad Vil­niu­je, Ka­rių Ka­pų gat­vės ka­pi­nė­se, nuo Sau­sio 13-osios au­kų me­mo­ria­lo pa­mink­lo pa­vog­ta žal­va­ri­nė at­min­ti­nė.

Nuo­sto­lis nu­sta­ti­nė­ja­mas.