NSGK registravo tyrimo dėl verslo poveikio politikai išvadą ir priedus
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) penk­ta­die­nio po­pie­tę tei­sės ak­tų ba­zė­je re­gis­tra­vo par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl vers­lo po­vei­kio po­li­ti­kai iš­va­dą ir prie­dus.

Komiteto tyrimo išvadose daugiausia dėmesio skiriama teismui perduotoje politinės korupcijos byloje kaltinamam kocernui „MG Baltic“ ir Rusijos energetikos milžinei „Rosatom“.

Komitetas konstatuoja, kad šios verslo grupės kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Antradienį nutarimo projektas dėl išvados patvirtinimo turėtų būti pateiktas Seimui.

Prie projekto „prikabintuose“ prieduose pateikiama Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos išslaptinta informacija, Generalinės prokuratūros, Energetikos ministerijos raštai, parlamentinio tyrimo metu atliktų apklausų protokolai.

Su NSGK registruotais dokumentais galima susipažinti atidarius šią nuorodą

.