Neturima duomenų apie Meksikoje nukentėjusius lietuvius
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri duo­me­nų, kad dėl va­kar Mek­si­ko­je įvy­ku­sio že­mės dre­bė­ji­mo bū­tų nu­ken­tė­ję Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

Meksikoje įvykusio žemės drebėjimo aukų skaičius siekia daugiau nei 200 žmonių, regione yra daug sugriautų pastatų, nemažai žmonių yra laikomi dingusiais be žinios. Tikėtina, kad aukų skaičius gali išaugti. Į pagalbą gelbėtojams atsiųsti kariuomenės daliniai, rašoma pranešime spaudai.

Žemės drebėjimo epicentras užfiksuotas apie 120 km nuo Meksiko miesto. Pastatas, kuriame yra įsikūręs Lietuvos garbės konsulatas, nenukentėjo. Tai jau antrasis Meksiką sukrėtęs žemės drebėjimas per pastarąsias savaites.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms. Siunčiame maldas išgyvenusiems“, – teigė ministras L. Linkevičius reaguodamas į tragišką įvykį.

Primenama, kad pirminė informacija konsulinės pagalbos klausimais Užsienio reikalų ministerijoje visą parą teikiama telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt <mailto:pilieciai@urm.lt> .