Net ir po teismo sprendimo ministras žada šluotos į kampą nestatyti
Teis­mui ga­lu­ti­nai nu­spren­dus, kad bu­vęs Ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dai­vis Za­bu­lio­nis iš par­ei­gų at­leis­tas ne­tei­sė­tai, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras tei­gia, kad abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos tar­nau­to­jai ne­ga­li dirb­ti di­rek­ci­jo­je.

„Po teismo sprendimo susidarė dviprasmiška situacija, kai į direkciją, kuri kasmet paskirsto daugiau nei pusę milijardo eurų projektams, į aukštas pareigas grąžinamas asmuo, kurio reputacija kelia abejonių. Asmuo įtariamas galimai derinęs konkursų sąlygas su rangovais ir už tai gavęs atlygį iš jų. Tad nemanau, kad kelių tiesimo srityje gali dirbti tarnautojai, kurių reputaciją teršia tokios dėmės“, – išplatintame komentare teigia Rokas Masiulis.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį patenkino D. Zabulionio skundą ir nurodė jį gražinti į buvusias pareigas, taip pat išmokėti jam beveik 30 tūkst. eurų kompensaciją.

Teisėsauga įtaria, kad D. Zabulionis į aukštas pareigas Kelių direkcijoje buvo paskirtas koncerno „MG Baltic“ buvusio viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir tuometinio bendrovės „Kauno tiltai“ valdybos pirmininko Nerijaus Eidukevičiaus dėka.

STT pažymoje teigiama, kad susitikimų su verslininkais metu D. Zabulionis galėjo perduoti tarnybinę paslaptį turinčią informaciją. D. Zabulionis anksčiau teisme tikino, kad su R. Kurlianskiu jį siejo ilgametė asmeninė pažintis, judviejų šeimos tarpusavyje bendravo.

Šiuo metu Kelių direkcijoje dirb du laikinieji direktoriaus pavaduotojai – Eduardas Grinaveckas ir Neringa Kryževičienė, įstaigai laikinai vadovauja Vitalijus Andrejavas, pakeitęs iš pareigų pernai lapkričio viduryje pasitraukusį Egidijų Skrodenį.

Autorius