Nesibaigianti Kęstučio Pūko nedarbingumo pažyma
Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo rei­ka­lus spren­džian­ti lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja nie­ko ne­nusp­ren­dė, nes par­la­men­ta­ras pa­tei­kė pa­žy­mą dėl ne­dar­bin­gu­mo.  Ta­čiau ši pa­žy­ma ko­mi­si­jos na­riams su­kė­lė įta­ri­mų, nu­tar­ta kreip­tis į „Sod­rą“ ir į tei­sė­sau­gą dėl jo le­gi­ti­mu­mo.

Stabdys parlamentinei veiklai skirtas lėšas

Be to, trečiadienį Seimo valdyba nutarė stabdyti parlamentinei veiklai skirtų lėšų mokėjimą K. Pūkui.

„Jeigu mūsų norai šiandien buvo komisijos darbą užbaigti ir svarstyti išvadas, deja, to negalėjome padaryti“, – po posėdžio žurnalistams sakė laikinosios komisijos pirmininkas „valstietis“ Antanas Baura.

Prokurorai nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo seksualinio priekabiavimo ir ginklo laikymo taisyklių pažeidimo. „Nepriklausomai nuo to, ar kviestas asmuo, ar jo įgaliotas žmogus dalyvaus, privalome rinktis, pasitarti, kokie mūsų tolesni veiksmai, pasikvietėme Teisės departamento vadovą, kaip turėtumėme elgtis“, – prieš posėdį BNS sakė komisijos pirmininkas „valstietis“ Antanas Baura.

Anot jo, bus atsižvelgta ir į žiniasklaidos informaciją, kad neva sergantis parlamentaras vadovauja tėvų sodybos remontui Marijampolės savivaldybėje.

Gavo odonotogo pažymą – be galiojimo pabaigos

A. Baura teigė, kad K. Pūkas informuotas apie rengiamą posėdį, į jo namus išsiųstas registruotas laiškas apie tai. Tačiau asmeniškai susisiekti su pačiu parlamentaru kolegoms nepavyksta.

„Tai yra neįmanoma, jis neatsako. Mes bendraujame su jo padėjėja, bet kiek suprantu, ir ji nelabai jį pagauna“, – sakė komisijos pirmininkas.

Posėdžio išvakarėse komisija gavo K. Pūko prašymą atidėti posėdį, nes jis negali atvykti, bei sulaukė šeimos ir odontologijos klinikos „Signata“ gydytojos Aistės Stasiulevičienės išduotos pažymos, jog parlamentaras nuo lapkričio 9 dienos yra gydomas ir nedarbingas.

Komisijos narius ši pažyma nustebino, nes joje „Nepriklausomai nuo to, ar kviestas asmuo, ar jo įgaliotas žmogus dalyvaus, privalome rinktis, pasitarti, kokie mūsų tolesni veiksmai, pasikvietėme Teisės departamento vadovą, kaip turėtumėme elgtis“, – BNS sakė komisijos pirmininkas „valstietis“ Antanas Baura.

„Reikia suprasti, kad gydytojas nežino, kada pacientas pasirodys ir nėra jokio supratimo, net apytikslio įsivaizdavimo, ar pacientas sirgs tris dienas ar trejus metus?“ – svarstė komisijos posėdyje dalyvavusi parlamentarė Dovilė Šakalienė.

Seimo nariams kilo abejonių, ar medinos pažyma nėra fiktyvi, o K. Pūkas sveikata dangstosi, kad išvengtų atsakomybės.

„Kadangi visos aplinkybės rodo, kad atlikta dar viena nusikalstama veika – fiktyvios pažymos išdavimas, siūlau kreiptis į teisėsaugą. Manau, kad prie kreipimosi pridėjus nuorodą į STT, tai labai prisidėtų prie atsakymo sąžiningumo“, – sakė konservatorius Mantas Adomėnas.

Kreipsis į „Sodrą“

Komisija nutarė kreiptis į „Sodrą“, ar žurnalistų užfiksuotas tėvų sodyboje vadovaujantis stogo dengimo darbams, K. Pūkas nepažeidė ambulatorinės reabilitacijos tvarkos, taip pat dėl nedarbingumo pažymos pagrįstumo.

Be to, nutarta raštu kreiptis į K. Pūką, prašant, kad jis arba atvyktų į lapkričio 24 dienos komisijos posėdį, arba iki to laiko pateiktų savo paaiškinimus dėl prokurorų įtarimų raštu.

D. Šakalienė ironizavo, kad jeigu K. Pūkas gali Seimui siųsti įvairius raštus ir pažymas, turėtų būti pajėgus ir atsiųsti nors raštišką paaiškinimą į prokurorų teiginius.

„Keistai atrodo, kad vieną dieną padavinėja vinis, o kitą dieną – ligoninėje“, – per komisijos posėdį sakė konservatorė Gintarė Skaistė.

Laikinoji Seimo komisija taip pat prašys parlamento Teisės departamento patarimo, kaip elgtis, kai Seimo narys dėl pateisinamos priežasties neatvyksta į jos posėdžius ir neįgalioja kito Seimo nario jam atstovauti. Mat Seimo statutas numato, kad komisija privalo išklausyti Seimo narį, kurio imunitetą norima panaikinti.

Komisijos pirmininkas A. Baura apgailestavo, kad esant tokiai situacijai visuomenei gali susidaryti nuomonė, jog Seimas siekia kolegą apsaugoti, išsukti.

Prokuroro prašymas naikinti imunitetą

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis birželio pabaigoje kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti K. Pūko teisinę neliečiamybę. Laikinajai tyrimo komisijai, turinčiai pateikti Seimui rekomendaciją dėl prokuroro prašymo, nepavyksta K. Pūko prisikviesti į posėdį. Jis vis pateikia medicininę pažymą apie nedarbingumą.

Pagal Konstituciją, Seimo narys negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė be Seimo sutikimo.

Prokuratūros duomenimis, keturių nukentėjusiųjų liudijimai ir per ikiteisminį tyrimą gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog šių metų sausio-vasario mėnesiais K. Pūkas galėjo seksualiai priekabiauti prie pagal tarnybą priklausomų ir kitaip priklausomų asmenų.

Seime taip pat pradėtas apkaltos procesas K. Pūkui. Konstitucinis Teismas šią bylą tikisi atverti ketvirtadienį.

K. Pūkas į Seimą buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą daugiamandatėje apygardoje. K. Pūkas teigia, kad su juo susidorojo politiniai oponentai, nes jis yra „nesisteminis politikas“.