Neringos Venckienės ekstradicija nebus stabdoma
Či­ka­gos teis­mo tei­sė­ja at­me­tė bu­vu­sios tei­sė­jos ir Sei­mo na­rės Ne­rin­gos Venc­kie­nės pra­šy­mą ati­dė­ti jos eks­tra­di­ci­ją iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų.

Naujienų agentūra „Associated Press“ pranešė, kad Čikagos teismas tokį sprendimą paskelbė ketvirtadienį.

N. Venckienės advokatai teigė šį sprendimą skųsiantys aukštesnės instancijos teismui.

Lietuvos prokurorai siekia N. Venckienės grąžinimo į Lietuvą, kad jai galėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nusikaltimų.

N. Venckienė iš Lietuvos išvyko 2013 metais. Ji Čikagoje suimta šiemet vasarį.