Neringa Venckienė ekstradicijos nori laukti ne kalėjime
Bu­vu­si tei­sė­ja ir par­la­men­ta­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė pa­pra­šė Jung­ti­nių Vals­ti­jų teis­mo iš­leis­ti ją iš Či­ka­gos ka­lė­ji­mo, kad ga­li­mos eks­tra­di­ci­jos ga­lė­tų lauk­ti lais­vė­je ste­bi­ma elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Ranka trečiadienį rašytame laiške N. Venckienė teigia, kad jos suėmimo metu koledžą lankantis aštuoniolikmetis sūnus turi vienas prižiūrėti namą Čikagos priemiestyje, skelbia naujienų agentūra „Associated Press“.

Šiuo metu vietos teismai svarsto N. Venckienės prašymą atidėti ekstradiciją, kol nebaigta prieglobsčio prašymo procedūra. Teismo sprendimu, jos ekstradicija antradienį sustabdyta savaitei.

Lietuvos prokurorai siekia N. Venckienės grąžinimo į Lietuvą, kad jai galėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo ir kitų nusikaltimų.

N. Venckienė amerikiečius bando įtikinti, kad Lietuvoje jai gresia nužudymas, nes ji esą padėjo atskleisti įtakingų pedofilų tinklą.

Lietuvos prašymu N. Venckienė JAV suimta nuo vasario mėnesio.