Nerijus Mačiulis: lietuvių emigracija turėtų stabilizuotis
Emig­ra­ci­jos tem­pai Lie­tu­vo­je šie­met tu­rė­tų su­ma­žė­ti, o į ša­lį grįž­tan­čių lie­tu­vių ar at­vyks­tan­čių už­sie­nie­čių skai­čius iš­liks sta­bi­lus, to­dėl gry­no­ji emig­ra­ci­ja ga­li bū­ti ma­žiau­sia nuo 2000-ųjų, ma­no „Swed­bank“ ana­li­ti­kas. Ne­ri­jus Ma­čiu­lis sa­ko, jog rea­li emig­ra­ci­ja per­nai bu­vo ma­žes­nė nei skel­bia ofi­cia­li sta­tis­ti­ka.

„Praėję metai migracijos fronte buvo išskirtiniai, nes buvo neraminančiai didelė emigracija. Bet manome, kad iš tų daugiau nei 50 tūkst. emigrantų tik dalis realiai išvyko, o kita dalis buvo išvykę jau anksčiau ir tik pernai formalizavo savo statusą“, – trečiadienį spaudos konferencijoje kalbėjo banko vyriausiasis ekonomistas.

Anot jo, pernai pirmąkart Lietuvos istorijoje imigrantų nelietuvių skaičius perkopė 10 tūkstančių.

„Apskritai imigracija siekė 30 tūkst. – 19 tūkst. buvo sugrįžtantys lietuviai, o kita dalis buvo kitų šalių gyventojai, daugiausiai baltarusiai ir ukrainiečiai“, – sakė N. Mačiulis.

Jo teigimu, šiemet emigracija turėtų sumažėti ir nesiekti 40 tūkst., o imigracija išliks stabili – apie 30 tūkstančių.

„Tad grynoji emigracija šiemet turėtų būti mažiausia nuo šio amžiaus pradžios ir nesiekti 10 tūkstančių. Lietuvai tai būtų reikšmingas pokytis. Vis dėlto tai nereiškia, kad demografinės tendencijos apsisuks, nes Lietuva kasmet praranda apie 10 tūkst. dėl natūralios kaitos, dėl nepakankamo gimstamumo. Bet manome, kad blogiausi emigracijos laikai jau yra praeityje“, – sakė „Swedbank“ ekonomistas.

Statistikos departamento duomenimis, pernai Lietuvoje gyventojų sumažėjo 37,8 tūkst. – sausio 1-ąją šalyje gyveno 2,81 mln. nuolatinių gyventojų. Iš šalies pernai emigravo 57,2 tūkst. žmonių, arba 6,9 tūkst. (13,8 proc.) daugiau nei 2016 metais.

2017 metais į Lietuvą atvyko 29,3 tūkst. žmonių – 9,2 tūkst. (45,5 proc.) daugiau negu 2016 metais. Daugumą – 18,8 tūkst., arba 64,2 proc. – atvykusiųjų sudarė grįžę emigrantai, jų skaičius per metus padidėjo 4,6 tūkst. (32,6 proc.).