Nelegalias „Vintera TV“ transliacijas siekia nutraukti per teismą
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) pra­šo teis­mo nu­trauk­ti Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tos bend­ro­vės „Vin­te­ra TV“ ne­tei­sė­tai vyk­do­mas te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jas per mo­bi­lią­ją prog­ra­mė­lę.

Kaip BNS sakė LRTK pirmininkas Edmundas Vaitekūnas, nuo sausio įsigalioję Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai įpareigoja pranešti komisijai apie televizijos programų platinimą internete.

„Jei toks pranešimas nepateiktas, veikla yra neteisėta. Todėl ir kreipėmės į teismą, turėdami informacijos, kas tokią veiklą vykdo be pranešimo, imamės priemonių“, – teigė E. Vaitekūnas.

LRTK kreipėsi į bendrovę prašydama pateikti pranešimą, tačiau teigia atsakymo nesulaukusi.

Komisija Vilniaus apygardos administracinio teismo prašo leidimo įpareigoti interneto tiekėjus panaikinti prieigą prie interneto svetainių, kurios nėra tinkamai pranešusios apie platinamas televizijos paslaugas.

LRTK pabrėžia, kad tokių priemonių imtasi, nes interneto svetainių informacijos prieglobos paslaugų teikėjai nepriklauso Lietuvos jurisdikcijai.