Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius palieka pareigas
Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos (NDNT) prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Manf­re­das Žy­man­tas pa­lie­ka par­ei­gas.

Ministerija pranešė, kad M. Žymantas palieka pareigas pirmadienį šalių susitarimu.

Iki bus paskirtas naujas vadovas laikinai direktorės pareigas nuo trečiadienio eis NDNT direktoriaus pavaduotoja Vytautė Polujanskienė.

M. Žymantas į tarnybos vadovavus buvo paskirtas 2015 metų balandį.