Neatlikti namų darbai pakišo koją
Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos į Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją (VRK) pa­siū­ly­tas 60-me­tis ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rius Re­mi­gi­jus Gra­bins­kas at­siė­mė kan­di­da­tū­rą užim­ti šias par­ei­gas.

„Taip, atsiėmė kandidatūrą, kreipėmės į Teisininkų draugiją, dabar ji turi mums pateikti kitą kandidatą, tokia formalioji procedūra“, – BNS pirmadienį sakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Klausiamas, ar R. Grabinskas nurodė motyvus, Seimo pirmininkas sakė, kad „motyvai buvo labai aiškūs ir Seimo salėje, kad tokiam pokalbiui reikia būti daugiau pasiruošus“.

Po R. Grabinsko prisistatymo Seime kai kurie parlamentarai pasiūlė iškart prašyti draugijos parinkti kitą kandidatą. Liberalų sąjūdžio frakcija paskelbė atsisakanti išvis susitikti su kandidatu.

Klausiamas konkrečių dalykų R. Grabinskas teigė nežinąs situacijos, neįsigilinęs į VRK kuruojamus klausimus, todėl atsakyti negalįs.

Teisininkas į VRK narius pateiktas vietoj savo noru iš komisijos pasitraukusios Svajonės Šaltauskienės. Ji atsistatydino argumentuodama padidėjusiu darbo krūviu tarptautinėse notariatų organizacijose.

R. Grabinskas šiuo metu dirba bankroto administratoriumi. Anksčiau jis yra dirbęs „Sodroje“, vadovavęs įmonėms „KauBalt“, „Pervalka“. R. Grabinskas 2006 metais Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį, 1981 metais tuometiniame Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institute įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę.

Vyriausioji rinkimų komisija jau nuo kovo dirba nepilnos sudėties. Iš jos yra pasitraukęs „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas Donatas Laurinavičius ir Teisininkų draugijos deleguota S. Šaltauskienė. Taip pat iš komisijos atsistatydino teisininkas Darijus Beinoravičius.

Pagal įstatymą, VRK sudaro Seimo vadovo siūlomas komisijos pirmininkas, du prezidento, du teisingumo ministro ir du Teisininkų draugijos pasiūlyti nariai bei partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlyti asmenys.