Naujoji VLK vadovė – Jūratė Sabalienė
Šian­dien vy­ku­sį Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (VLK) kon­kur­są lai­mė­jo Jū­ra­tė Sa­ba­lie­nė, šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je ei­nan­ti Tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jos par­ei­gas. Šį kon­kur­są ji lai­mė­jo įvei­ku­si 4 pre­ten­den­tus.

Iš viso norą dalyvauti šiame konkurse buvo išreiškę 15 pretendentų, tačiau į konkursą atvyko 5, rašoma pranešime spaudai.

J. Sabalienė taip pat yra dirbusi sveikatos apsaugos viceministre, vyriausiąja patarėja Šiaurinės dimensijos partnerytės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės sekretoriate, Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje, Ukmergės ir Vilniaus Antakalnio universitetinėje ligoninėse. J. Sabalienė turi biomedicinos srities medicinos gydytojo išsilavinimą (bakalaurą ir magistrą), sveikatos priežiūros įstaigų valdymo ir administravimo magistro bei teisės magistro laipsnius.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, artimiausiu metu bus išsiųstos reikiamos užklausos į specialiąsias tarnybas, kad šios įvertintų laimėtoją ir kad jis galėtų pradėti vadovauti šiai institucijai. Kitaip tariant, nugalėtoja į pareigas bus paskirtas tik atlikus numatytas tikrinimo procedūras, būtinas išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti su įslaptinta, gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie pretendentą, siekiantį eiti pareigas valstybės įstaigoje.