Naujoji Seimo Sveikatos komiteto vadovė žada pajudinti strigusią sutartį su Kanada
Nau­jo­ji Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) va­do­vė „vals­tie­tė“ As­ta Ku­bi­lie­nė ža­da pa­va­sa­rio se­si­jo­je aps­vars­ty­ti šia­me ko­mi­te­te stri­gu­sią lais­vos pre­ky­bos su­tar­tį su Ka­na­da.

„Tas klausimas yra mūsų darbotvarkėje, jis nėra padėtas į stalčių, jokiu būdu. Mes jį žiūrėsim, darbotvarkėje jis yra, ir vienokį ar kitokį sprendimą priimsim, aš manau, pavasario sesijoje“, – BNS sakė prieš mėnesį vadovavimą Sveikatos reikalų komitetui perėmusi A. Kubilienė.

Išsamioji ekonomikos ir prekybos sutartis tarp ES ir Kanados panaikins 99 proc. muitų, prognozuojama, kad Lietuvos eksportuotojai dėl to per metus sutaupys daugiau kaip milijoną eurų muito mokesčio. Kritikai baiminasi, kad įsigaliojus sutarčiai Lietuvą užplūs pigesni, genetiškai modifikuoti produktai.

Europos Sąjungos (ES) ir Kanados prekybos susitarimas Seimui buvo pateiktas ratifikuoti dar pavasarį, tačiau klausimas strigo papildomame svarstymui paskirtame Seimo Sveikatos reikalų komitete. Ankstesnė jo vadovė „valstietė“ Agnė Širinskienė, šiuo metu perėjusi vadovau Teisės ir teisėtvarkos komitetui, sutarties nesvarstė argumentuodama, kad laukia dokumentą vertinančio ES Teisingumo Teismo sprendimo.

Kol projekto neapsvarstė papildomas Sveikatos reikalų komitetas, sprendimo dėl jo priimti negali pagrindinis Užsienio reikalų komitetas ir teikti svarstymui visam Seimui. Lietuvos diplomatai tikėjosi, kad laisvos prekybos su Kanada sutartis bus ratifikuota dar vasarą.

Paskutiniame Seimo posėdyje baigiant metus užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išsakė viltį, kad pasikeitus Sveikatos reikalų komiteto vadovei sutartis pajudės iš mirties taško.

„Visiškai neseniai kalbėjau su neseniai išrinkta Sveikatos reikalų komiteto pirmininke, mes lyg ir sutarėm, kad bus tikrai nevilkinant visa tai diskutuojama. Priežastis dėl to teismo proceso laukti tikrai yra ne priežastis, visiškai čia nėra jokios logikos“, – sakė L. Linkevičius.

„Priešingai – mes net svarstome teismo procese dalyvauti, toje pusėje, kuri gina tas teises. Mes nes ir tai svarstome, nes Lietuvos interesas būtent yra, kad byla būtų išspręsta palankiai tokių sutarčių atžvilgiu. Mes turime virš 50 tokių sudarę ir tikrai nenorime jų nutraukti“, – per Vyriausybės valandą Seime kalbėjo ministras.

Belgija rugsėjį kreipėsi į Teisingumo Teismą prašydama įvertinti prekybos su Kanada sutartį, sprendimą priėmusį kaip kompromisą su šalies prancūzakalbiu Valonijos regionu, grasinusiu iš viso ją blokuoti.

ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimą pirmoji ratifikavo Latvija. Kitos šiuo metu susitarimą ratifikavusios ES šalys yra Danija, Kroatija, Čekija, Malta, Ispanija, Portugalija ir Estija.