Naujo ūkio ministro ieškos kartu su socdemų maištininkais
Ūkio mi­nis­trui Min­dau­gui Sin­ke­vi­čiui ne­at­siė­mus at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo, nau­jo kan­di­da­to bus ieš­ko­ma kar­tu su So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja Sei­me, tei­gia prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Kalbėsimės ir kalbamės su mūsų kolegomis socialdemokratų frakcija, ieškosime paties stipriausio, geriausio kandidato. Tokių yra keletas, bet kol kas tikrai nereikėtų skubėti, nes dar ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius šiandien yra pozicijoje“, – LRT radijui sakė S.Skvernelis.

M.Sinkevičius, paklusdamas partijos tarybos sprendimui trauktis iš valdančiosios koalicijos, pirmadienį pranešė įteikęs atsistatydinimo pareiškimą S.Skverneliui – premjeras jį turėtų apsvarstyti iki savaitės pabaigos. S.Skvernelis pabrėžė, jog M.Sinkevičiumi pasitiki verslo bendruomenė, jis „parodė tikrai gerą proveržį“ ieškant eksporto rinkų, skatinant investicijas.

„Todėl tikrai nematau priežasčių, dėl ko ministras turėtų net ne pusiaukelėje, o pačioje pradžioje savo veiklos baigti tą darbą (...). Jei ministro bus galutinis ir nekintantis apsisprendimas, per prievartą jo neišlaikysiu, bet aš tikrai linkęs netenkinti jo prašymo“, – teigė premjeras.

Seimo socialdemokratų frakciją pirmadienį nutarė pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su „valstiečiais“ – sprendimą palaikė 10 iš 19 frakcijos narių. S.Skvernelis sako, kad socialdemokratų frakcija pasielgė „valstybiškai“, bei prisiėmė atsakomybę už pokyčius valstybėje bei Vyriausybės programos įgyvendinimą.

Jis sako, kad artimiausiu metu dėl bendradarbiavimo bus kalbamasi su „Tvarkos ir teisingumo“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.