Naujasis žemės ūkio ministras – Giedrius Surplys
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja ir at­siž­velg­da­ma į Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko tei­ki­mus, pa­si­ra­šė de­kre­tus, ku­riais pri­im­tas že­mės ūkio mi­nis­tro Bro­niaus Mar­kaus­ko at­sis­ta­ty­di­ni­mas nuo ge­gu­žės 14 die­nos ir į že­mės ūkio mi­nis­tro par­ei­gas pa­skir­tas Gied­rius Su­rplys.

Naujasis ministras vadovauti Žemės ūkio ministerijai pradės nuo gegužės 15 dienos prisiekęs Seime.

G. Surplio kandidatūrą premjeras Saulius Skvernelis prezidentei pristatė pirmadienį.

38-erių G. Surplys yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, iki 2017 metų pradžios, kai tapo viceministru, yra dirbęs prezidentės Dalios Grybauskaitės kalbų rašytoju, užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko patarėju, Lietuvos karo akademijos dėstytoju. Jis su „valstiečiais“ kandidatavo į Seimą 2016 metų rinkimuose, 11 metų dirbo vyresniuoju komunikacijos vadovu viešoje įstaigoje Jungtinis techninis sekretoriatas.

G. Surplys Lietuvoje yra studijavęs politikos mokslus, o Jungtinės Karalystės Birmingemo universitete – diplomatiją.

Vidaus reikalų ministerijoje G. Surplys yra atsakingas už regionų plėtrą, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimą, asmens dokumentų išrašymą ir migraciją.

Iki birželio dirbsiantis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas apie atsistatydinimą paskelbė, kai sulaukė kritikos dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių.

Naujienų portalas 15min.lt rašė, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo Europos Sąjungos išmokas. B. Markauskas teigė turėjęs žodinius savininkų sutikimus.