Naujas Lietuvos ir Lenkijos santykių etapas įgauna pagreitį
Lie­tu­vos ir Len­ki­jos prem­je­rai penk­ta­die­nį Vil­niu­je pa­brė­žė bend­rų ener­ge­ti­kos pro­jek­tų – pir­miau­sia tri­jų Bal­ti­jos ša­lių elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­vi­mo ir du­jų jung­ties – svar­bą. Abi ša­lys ke­ti­na ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti ener­ge­ti­kos sri­ty­je ir pa­si­ra­šė tai nu­ma­tan­tį me­mo­ran­du­mą.

Premjeras Saulius Skvernelis po susitikimo su Lenkijos premjeru Mateuszu Morawieckiu teigė, jog memorandumas stiprins Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą.

„Šiandien pasirašyti susitarimai turėtų suteikti papildomą impulsą šalių bendradarbiavimui. (...) Negaliu nepaminėti gražaus bendradarbiavimo energetikoje. Esame dėkingi už Baltijos šalių sinchronizaciją per Lenkiją. Vertiname Lenkijos poziciją nepirkti elektros iš nesaugios Astravo elektrinės“, – bendroje spaudos konferencijoje tvirtino S. Skvernelis.

Savo ruožtu M. Morawieckis kalbėjo, kad Lietuva – svarbi Lenkijos partnerė ir jai yra svarbūs abejų šalių strateginiai projektai.

„Mūsų bendradarbiavimas daugelyje sričių, kaip energetika, verslas, mokslas ir kultūra, vyksta darniai. (...) Mums svarbus elektros projektas. Svarbūs mums taip pat dujotiekio projektai“, – tvirtino Lenkijos premjeras.

Dvišaliame susitikime penktadienį, be elektros tinklų su Europa sinchronizavimo ir dujų jungties su Lenkija (GIPL) projektų įgyvendinimo, kalbėta ir apie europinės infrastruktūros projektus „Via Baltica“ bei „Rail Baltica“.