Nauja vizų tvarka: imigraciją skaidrina ar apsunkina?
Su­nkiai su­sit­var­kant su mig­ra­ci­jos srau­tais, nu­tar­ta ri­bo­ti ga­li­my­bes gau­ti vi­zas jau at­vy­ku­siems dirb­ti. Im­ta­si ir ki­tų prie­mo­nių, ku­rios pa­sak Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM), pa­to­bu­lins im­ig­ra­ci­jos sis­te­mą. 

Nuo balandžio prašymą dėl nacionalinės vizos darbo pagrindu išdavimo dauguma užsieniečių galės pateikti tik per Lietuvos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. „Tokiu būdu siekiama kontroliuoti užsieniečių, vykstančių dirbti į Lietuvos Respubliką, srautus, taip pat norima išvengti situacijų, kai užsieniečiai į Lietuvą vyksta tarpininkų, o ne tikrųjų darbdavių kvietimu“, – aiškina VRM.

Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys teigia, kad naujų nuostatų įsigaliojimas užkirs kelią tarpininkavimo verslui, kuris „įkaitino migracijos sistemą“.

„Dabar susiklosto situacijų, kai, tarkime, Ukrainos piliečiai, kurie turi galimybę pagal bevizį režimą kaip turistai įvažiuoti į šalį, atvažiavę eina į Migracijos departamentą ar migracijos tarnybas paduoti prašymą vizai, kuri suteiktų teisę dirbti. Tokiu būdu tie žmonės užkrauna mūsų Migracijos departamentą, nes nesikreipia vizos ten, kur jie turėtų kreiptis“, – BNS aiškino viceministras.

Anot jo, įsigaliojus pakeitimams tarpininkai turėtų išnykti.

„Dabar veikia visa tarpininkų industrija – žmonės kviečiami žadant padėti įforminti dokumentus, internete pilna skelbimų rusų ir kitomis kalbomis, bet visa ši sistema veikia tuo pagrindu, kad tarpininkai neša viską į migracijos tarnybas, iš kur ateina dokumentai į Migracijos departamentą. Mes tiesiog norime tą užkardyti“, – dėstė G. Surplys.

Jis pabrėžia, kad užsieniečiai, kurie iš tikrųjų nori dirbti, labai paprastai gali vizos paprašyti ambasadoje Ukrainoje, Gruzijoje ar kitur.

Anot VRM, atsižvelgus į išaugusį užsieniečių teikiamų prašymų išduoti nacionalinę vizą darbo pagrindu kiekį, naujas užsieniečių srautų paskirstymas padės reguliuoti Migracijos departamento ir migracijos tarnybų darbo krūvį, susijusį su prašymų priėmimu ir sprendimų dėl nacionalinių vizų ir leidimų gyventi išdavimu.

Pažymima, kad numatyta ir keletas išimčių – pavyzdžiui, jau būdami Lietuvoje prašymą nacionalinei vizai galės pateikti užsieniečiai, kurie turi profesiją, įtrauktą į trūkstamų profesijų sąrašą.

Šiemet iki kovo 15 dienos nacionalinėms vizoms Lietuvoje pateikta 6,9 tūkst. prašymų (per šį laikotarpį pernai – mažiau nei 3 tūkst.).