Naikinant departamentą ragina neskubėti
Vy­riau­sy­bės pla­nus nai­kin­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą kri­ti­kuo­ja ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ir Sei­mo na­riai. Ne­sku­bė­ti kirs­ti iš pe­ties ra­gi­na ir eks­per­tai, at­kreip­da­mi dė­me­sį, kad mig­ra­ci­jos skau­du­lių at­ei­ty­je tik dau­gės.

Prezidentė vėsina Vidaus reikalų ministerijos (VRM) įkarštį naikinti Migracijos departamentą. Šalies vadovė priminė, kad šios institucijos atsisakymas prieštarautų Europos Sąjungos (ES) teisei bei tarptautinei praktikai. Migracijos ekspertų akimis, dėl padėties Migracijos departamente kalti politikų sprendimai, dėl kurių institucija įstrigo tarp dangaus ir žemės. Pastaruoju metu departamentas dėl savo darbo sulaukė rimtos kritikos. Prieš porą metų panašią reformą siūlė tuometinis vidaus reikalų ministras premjeras Saulius Skvernelis, tačiau iniciatyva palaikymo nesulaukė.

Ne naikinti, o pertvarkyti

Prezidentė D. Grybauskaitė vakar paskelbė nesutinkanti su iniciatyva naikinti Migracijos departamentą. Pasak jos, migracijos sistemos problemas reikia spręsti pertvarkant šią instituciją, o ne padalijant jos funkcijas statutinėms tarnyboms. „Migracijos departamentas turėtų tapti europietišku kompetencijos centru, atliepiančiu laikotarpio iššūkius“, – sakė šalies vadovė. Jos žodžiais, migracijos politikos formavimas negali būti perduotas statutinėms organizacijoms, nes migracijos procesai susiję ne tik su žmonių saugumu, bet ir su žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimu, asmens duomenų apsauga ir tarptautiniais šalies įsipareigojimais. Be to, Migracijos departamento naikinimas prieštarautų ES teisei ir tarptautinei praktikai. „Jungtinių Tautų rekomendacijose pabrėžiama, kad migracijos klausimus turi spręsti savarankiška institucija. Tokia praktika taikoma ir daugumoje ES šalių“, – sakė prezidentė.

Patenka nepatikimi asmenys

Migracijos kontrolės problemas vakar svarsčiusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Vytautas Bakas mano, kad Migracijos departamentą reikia reformuoti iš esmės. Jo žodžiais, tik sistemai veikiant be priekaištų, darbo netektų iš tarpininkavimo trečiųjų šalių piliečiams gyvenančios įmonės. „Migracijos departamentas ar kitas departamentas, kuris atsiras, turi veikti taip, kad žmonėms nereikėtų tarpininkų“, – sakė NSGK vadovas. Posėdyje dalyvavęs Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis atkreipė dėmesį, kad dėl spragų migracijos sistemoje į šalį yra patekusių nepatikimų su terorizmu siejamų žmonių. Pasak jo, tie asmenys yra stebimi, tačiau dėl teisinio reguliavimo ne visuomet galima priimti sprendimus dėl jų išsiuntimo iš šalies.

NSGK narys Laurynas Kasčiūnas ir Užsienio reikalų komitete dirbantis Audronius Ažubalis paskelbtame kreipimesi į vidaus reikalų ministrą paragino neskubinti neapgalvotos ir nepasvertos Migracijos departamento reformos, galinčios turėti neigiamų pasekmių valstybės nacionaliniam saugumui. Parlamentarai pažymėjo, kad migracijos keliami iššūkiai tiek globaliu, tiek Europos mastu šiandien yra vieni aktualiausių ir reikalauja išskirtinio dėmesio.

Nepagrįstas siūlymas

Migracijos eksperto Dainiaus Paukštės nuomone, siūlymas naikinti Migracijos departamentą atrodo labai nerimtai. Jo teigimu, tokios iniciatyvos – nebaigtų departamento reformų pasekmė. „Šiuo atveju prezidentė visiškai teisi. Manau, kad Seimas tokią reformą turėtų sustabdyti“, – „Lietuvos žinioms“ sakė ekspertas. Jis piktinosi kalbomis, esą Migracijos departamentas – sovietinė institucija. „Ten pusvelčiui dirba jauni kelias kalbas mokantys žmonės. Jie tikri patriotai. Tačiau nuo 2011 metų departamentas pakabintas ant šakos – 30 proc. sumažintas personalas, o darbo krūviai vis didėja. Žinoma, nuo pervargimo gali atsirasti klaidų. Būtent politikų sprendimai išbalansavo departamentą“, – teigė D. Paukštė. Juokingai, anot jo, atrodo vidaus reikalų ministro užmojai likvidavus Migracijos departamentą sutaupyti 2 mln. eurų. „Tačiau departamento finansavimas – 1,5 mln. eurų per metus. Štai toks siūlomų permainų rimtumas“, – kalbėjo D. Paukštė.

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriaus Tomo Janeliūno teigimu, Migracijos departamento naikinimas būtų „potenciali klaida“, kurios pasekmes pajustume po kelerių metų. „Migracijos problemos pastaruoju metu purto visą Europą. Mes buvome lyg ramiame užutėkyje, bet vis tiek net ir nedideli pokyčiai pasirodė per sudėtingi Migracijos departamentui – didėjant užsieniečių srautui nebespėjama išduoti vizų, jau nekalbant apie rimtesnę prašymų peržiūrą. Judėjimo ir gyvenimo leidimų įvertinimas darosi ne šiaip techninė funkcija, bet reikalauja ir politinių pasekmių įvertinimo. Dėl to kilo pastarieji skandalai dėl Migracijos departamento veiklos“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ teigė T. Janeliūnas.

Planas sudėliotas

Likviduoti pastaruoju metu kritikos sulaukiantį Migracijos departamentą ir atiduoti jo funkcijas migracijos sistemoje šiuo metu veikiančiai policijai antradienį pasiūlė vidaus reikalų ministras. Teigiama, kad po pertvarkos policijoje atsirastų centrinis migracijos skyrius, kuris struktūriškai sujungtų esamus teritorinius policijos migracijos padalinius apskrityse. Pagal pertvarkos planą, ši struktūra apimtų migracijos įgyvendinimo procesus, susijusius su pilietybės klausimais, asmens dokumentais, leidimais gyventi, migracijos kontrole, vizų išdavimu, prašymų dėl prieglobsčio priėmimu. Migracijos departamento turėtų nelikti nuo 2019 metų. VRM apskaičiavo, jog pertvarka leistų sutaupyti apie 2 mln. eurų. Premjeras S. Skvernelis taip pat mano, kad Migracijos departamento pertvarka yra pribrendusi. Anot jo, dabartinio departamento funkcijas galima paskirstyti policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai ir VRM.