Naglis Puteikis rado bendrą kalbą su Rusijos URM?
Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis sa­vo „Fa­ce­book“ pus­la­py­je džiau­gia­si, kad pus­la­pis vat­ni­kas.lt, vie­ši­nęs tuos, ku­rie yra ne­pi­lie­tiš­ki, sklei­džia prieš­iš­ką pro­pa­gan­dą ir sie­kia da­ry­ti įta­ką žmo­nėms, nu­teik­da­mi prieš Lie­tu­vą – už­da­ry­tas. Tai, kad pus­la­pis už­da­ry­tas, pa­sak N. Pu­tei­kio, sėk­mė, nes ne­be­bus skal­do­ma ša­lies vi­suo­me­nė. To­kią pa­čią nuo­mo­nę iš­reiš­kė ir Ru­si­jos URM at­sto­vė. 

„Nežinau, ar girdėjote apie tai, kad šiais metais, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse buvo sukurtas puslapis vatnikas.lt, kuriame buvo sudarinėjami sąrašai Lietuvos piliečių, kurių nuomonė nesutampa su oficialia Lietuvos politika ir ta užsienio politikos linija, kurią skelbia Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Užsienio reikalų ministerija. Tą žinią kaipmat ištransliavo Rusijos žiniasklaida, priminusi, kad panašus puslapis, kviečiantis susidoroti su kitaminčiais, veikia ir Ukrainoje.

Galiu tik pasidžiaugti, kad esame gerokai toliau pažengę už Ukrainą tiek demokratijos, tiek teisės srityje – vakar sužinojau, kad vatnikas.lt dingo iš interneto ir iš „Facebook“, nes vadinamiesiems „elfams“ buvo paaiškinta, kad Lietuvoje veikia įstatymai. Ir todėl bandymai skaldyti visuomenę ir skirstyti Lietuvos piliečius į lojalius ir nelojalius valdžiai čia nėra tokie sėkmingi kaip Ukrainoje ar toje pačioje Rusijoje“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo parlamentaras.

Žinia, kad vatnikas.lt puslapis yra uždarytas pradžiugino ir sputniknews.lt, puslapyje cituojamas N. Puteikis ir Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, kuri sako, esą „tinklalapio atsiradimas rodo, kad Lietuvoje keistai suprantama žodžio laisvė. Labai keista „demokratija“ ir keistas žodžio laisvės supratimas. Susidaro įspūdis, kad ji provokuoja skilimą visuomenėje ir tiesioginę kovą su kitaip manančiais“, – sputniknews.lt cituoja M. Zacharovą.

„Lietuvos žinios“ primena, kad vatnikas.lt puslapis atsirado, tam, kad „reguliariai, intensyviai ir brutaliai būtų viešinami „vatnikai“ ir kovojama su jų skleidžiama Rusijos propaganda teisėtais būdais“.

Svetainėje vatnikas.lt buvo pažymima, kas yra svarbu: „Šiame puslapyje pateikta informacija yra fizinių asmenų subjektyvi nuomonė, nepainiotina su faktais.“ Jos kūrėjai teigė, kad nesiekia pateikti objektyvios informacijos ar žinių. „Tai mūsų nuomonė, paremta mūsų veiklos gairėse nurodytais kriterijais“, – aiškina jie.

Svetainėje buvo surašytos veiklos, sąrašo sudarymo gairės, kurias kūrėjai savanoriškai pasitvirtino, siekdami skaidrumo ir objektyvumo. Ten yra ir kriterijai, kuriais remiantis atrenkami šio sąrašo įrašai: Lietuvos Respublikos Nepriklausomybei svarbių įvykių ir istorinių faktų neigimas bei menkinimas (pvz. Laisvės kovų ir jų didvyrių, Sausio 13-osios, Nepriklausomybės paskelbimo menkinimas ir panašūs); Sovietų Sąjungos ir Kremliaus politikos aukštinimas (pvz. Georgijaus juostelės ir Sovietų Sąjungos simbolikos platinimas, taip pat ir tokių asmenų kaip Stalinas aukštinimas); Lietuvos Respublikos narystės jos teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę užtikrinančiose organizacijose, pvz. NATO, menkinimas; nesantaikos kurstymas Lietuvos Respublikos piliečių tarpe (pvz. skatinimas nuversti teisėtai išrinktą valdžią, su ja susidoroti, atsisakyti demokratijos, kaip valdymo formos, ir panašūs); propagandinių puslapių, užsiimančių aukščiau nurodyta veikla, platinimas ir populiarinimas.