Mykolo Majausko vietą komisijoje užims Robertas Šarknickas
Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­tin­tas „vals­tie­tis“ Ro­ber­tas Šark­nic­kas.

Pavaduotoju tapo konservatorius Andrius Navickas.

Už jų kandidatūras balsavo 80 parlamentarų, vienas buvo prieš, 16 susilaikė.

R. Šarknickas šiose pareigose pakeitė atsistatydinusį konservatorių Mykolą Majauską.

Jis komisijos vadovo pareigų atsisakė, kai sulaukė anoniminių kaltinimų netinkamu seksualiniu elgesiu.

Viena mergina anonimiškai pareiškė, kad prieš daugiau nei penkerius metus M. Majausko bute, tuomet būdama pilnamete moksleive patyrusi nepageidaujamą politiko seksualinį elgesį. Pašnekovė liudijo žinanti dar bent kelias merginas, kurių bejėgiškumu M. Majauskas esą bandė pasinaudoti. Tuo metu M. Majauskas ėjo premjero patarėjo pareigas.

Parlamentaras tai griežtai neigia, prokuratūra yra pradėjusi tyrimą dėl šmeižto.