Mykolas Katkus 2019-uosius siūlo paskelbti Lietuvos žydų metais
Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas My­ko­las Kat­kus 2019-uo­sius siū­lo pa­skelb­ti Lie­tu­vos žy­dų me­tais. Sa­vo įra­šą apie tai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se jis pa­ženk­li­no gro­ta­žy­me #a­še­su­žy­das.

„Tas faktas, kad Vanagaitė yra dėmesio išsiilgusi moteris, kuris savo asmeninei savireklamai (ir širdies draugo verslui) pasinaudojo Lietuvos žydų tragedija, niekaip nenumenkina nei pačios tragedijos mąsto, nei mūsų atsakomybės už ją. – socialiniame tinkle „Facebook“ priminė M. Katkus. – O faktas, kad neskrupulingai skandalistei pavyko taip lengvai pagrobti tą temą ir paversti mūsų žydų tragediją savo asmeniniu šou tik rodo, kad savo valstybės santykio su šia tragedija mes vis dar vengiame, nepaisant net ir puikių pavienių iniciatyvų, kaip kad Mariaus Ivaškevičiaus Molėtų eitynės) Iš čia – erdvė provokatoriams ir propagandistams.“

Todėl viešųjų ryšių specialistas pasiūlė idėja Lietuvai – paskelbti 2019 metus Lietuvos žydų metais.

„Tikrai turėsime ir ką pasakyti ir ko sužinoti“, – įsitikinęs M. Katkus.

Savo įrašą jis paženklino grotažyme #ašesužydas.

„Taip. Nes tik mūsų baimėm ir žaidžiama“, – pritarė žurnalistė ir televizijos laidų vedėja Indrė Makaraitytė.

Rašytojas Marius Ivaškevičius ir kiti komentatoriai reagavo pakartodami grotažymę #ašesužydas.

„Būtų šaunu ne tik paskelbti, bet ir identifikuoti – sužymėti žudynių vietas, daugelis kurių bevardės ar net tapusios kirtavietėm-šiukšlynais, privačiu mišku. yra unikalių juk vietų“, – idėją papildė dar vienas iš komentatorių Gediminas Kulikauskas.