Mūsų tarnybų darytas tyrimas dėl maisto kokybės tinka tik Lietuvai
Eu­ro­pos Są­jun­ga ga­li ne­pri­pa­žin­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos iš­va­dos, jog Vo­kie­ti­jo­je ir Lie­tu­vo­je par­duo­da­mų tų pa­čių pre­kės ženk­lų mais­to pro­duk­tų su­dė­tis ski­ria­si, tei­gia Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Ministerijos Teisinės pagalbos skyriaus vedėja Aurelija Giedraitytė sako, kad dėl naudotos metodikos tarnybos išvadą galima tekti pripažinti tik preliminariu tyrimu, siekiant suvokti, jog Lietuvoje esama problemos įrodymų.

„Mes turime neatmesti galimybės, kad galbūt tyrimus reikės pakartoti arba įvertinti, ar sukurta vieninga Europos Komisijos metodologija atitiks tas nuostatas, pagal kurias atliktas mūsų tyrimas, kad verslas vėliau turėtų mažiau galimybių ginčyti mūsų metodologijos pagrįstumą“, – Seimo laikinosios tyrimo komisijos posėdyje trečiadienį sakė A. Giedraitytė.

Jos teigimu, EK iki kitų metų kovo turi nustatyti vieningą tokių tyrimų tvarką, o tai užkirstų kelią oficialiai pripažinti ir naudotis Lietuvos tarnybos tyrimo išvadomis.

A.Giedraitytės teigimu, ministerija tyrimo teisėtumo klausimo kol kas nesvarstė, nes jo rezultatus dar turi įvertinti Vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Be to, anot jos, neaišku, kaip į tyrimo išvadas reaguos Vokietija, kur pirkti jam panaudoti produktai.

Pasak žemės ūkio viceministro Sauliaus Savickio, tarnyba buvo įpareigota savo veiksmus derinti su kolegomis Vokietijoje, tai tikriausiai nebuvo padaryta.

„Gausime iš Vokietijos notą ir būsime patenkinti“, – prognozavo konservatorius Kazys Starkevičius, paraginęs kuo greičiau apsispręsti dėl tyrimo legalumo, kad Lietuva „neapsijuoktų, pristatydama jo išvadas“.

Tarnybos direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas prieš savaitę aiškino, kad tarnyba tyrimo nelaiko oficialia kontrolės procedūra, jis į oficialias ataskaitas nėra įtrauktas.

Seimas įpareigojo komisiją iki 2018-ųjų pavasario išsiaiškinti, kodėl skiriasi maisto produktų su vienodais prekės ženklais sudėtis Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir kodėl Lietuva produktų kokybės tyrimą atliko vėliau nei kitos Vidurio ir Rytų Europos valstybės.