MRU ir LSU nori likti savarankiškos aukštosios mokyklos
My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas (MRU) ir Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas (LSU) no­ri lik­ti sa­va­ran­kiš­kos aukš­to­sios mo­kyk­los.

MRU pranešė, kad pirmadienį informavo Švietimo ir mokslo ministeriją apie apsisprendimą įgyvendinti savarankiškos aukštosios mokyklos koncepciją.

„MRU palaiko aukštojo mokslo reformos būtinybę ir laikosi pozicijos, kad esminis reformos tikslas turėtų būti ne mechaninis universitetų prijungimas, bet aukštesnės studijų ir mokslo kokybės siekis, tad siūlymas dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo visų pirma turi būti vertinamas šiuo požiūriu“, – teigiama universiteto pranešime.

Rugsėjo pradžioje MRU nurodė iš Švietimo ir mokslo ministerijos gavęs raštą, kuriame oficialiai pranešta apie inicijuojamų derybų su Vilniaus universitetu (VU) procesą koordinuojant nepriklausomam moderatoriui.

Šiam moderatoriui MRU pateikė universiteto kaip specializuotos teisės ir viešosios tarnybos aukštosios mokyklos koncepciją, taip pat – teisinę analizę bei pasiūlymus dėl galimo bendradarbiavimo su Vilniaus universitetu.

Jokio oficialaus atsakymo į pateiktus pasiūlymus MRU teigia negavęs. Anot šios aukštosios mokyklos pranešimo, per ministerijos skirtą laiką neišryškėjo realių prielaidų universitetų tinklo optimizavimo keliu sukurti didesnę vertę studijų ir mokslo kokybei.

„Šiuo metu MRU vadovybė nemato jokių protingais ir lygiaverčiais principais pagrįstų jungimosi su VU galimybių, o tolesnę savo veiklą sieja su MRU kaip specializuotos teisės ir viešosios tarnybos aukštosios mokyklos koncepcija ir jos įgyvendinimu“, – teigia MRU.

Lietuvos sporto universitete (LSU) vykusiame neeiliniame jungtiniame Tarybos ir Senato posėdyje pirmadienį taip pat svarstyti galimi valstybinių universitetų tinklo optimizavimo scenarijai ir priimtas nutarimas prioritetą teikti savarankiškos sporto aukštosios mokyklos modeliui.

„LSU Taryba ir Senatas, (...) nutarė, kad šalies sporto, fizinio aktyvumo, judesių ir rekreacijos mokslą bei studijas būtina sutelkti dabartiniame LSU, specializuotoje sporto mokslo ir studijų aukštojoje universitetinėje mokykloje“, – teigiama universiteto pranešime.

Vis dėlto neatmetama galimybė „ieškoti realių partnerystės formų“ su Lietuvos sveikatos mokslų bei Vytauto Didžiojo universitetais.

Seimo patvirtintas universitetų pertvarkos planas konkrečiai nenurodo, kaip turėtų būti reorganizuojamas MRU, tik nustatyta, kad Vilniuje ir Kaune gali būti po vieną klasikinį, plačios aprėpties tyrimų universitetą. Taip pat nurodyta, kad šiuose miestuose gali veikti profiliniai technologijos, sveikatos mokslų ir menų universitetai.