Mokysis „gaudyti“ politinę reklamą socialiniuose tinkluose
Ar­tė­jant pre­zi­den­to, sa­vi­val­dos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mams, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja svars­to kon­sul­tuo­tis su Lat­vi­ja dėl po­li­ti­nės rek­la­mos kon­tro­lės so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Siekiant užtikrinti rinkimų skaidrumą, balandžio pradžioje Latvijos korupcijos prevencijos (KNAB) atstovai susitiko su „Facebook“ atstovais dėl politinių reklamų kontrolės.

Anot KNAB vadovo Jekabo Straume, siekta bendradarbiauti su „Facebook“, kad būtų žinoma, kas moka už politinės kampanijos reklamą socialiniame tinkle bei galimybes sustabdyti rinkimų kampanijas, kurios pažeidė įstatymą.

VRK pirmininkė L. Matjošaitytė sako, kad su socialinių tinklų atstovais susitikimų neplanuoja, tačiau tikisi, kad kolegos iš Latvijos pasidalins susitikimo rezultatais, kuriuos galėtų pritaikyti ir Lietuvoje.

„Būtų labai įdomu išgirsti Latvijos komisijos ir KNAB atstovų susitikimo su „Facebook“ atstovais rezultatus, ką jie aptarė, kokie buvo pasiūlymai (...), galbūt mes irgi galėtume pas save kažką pritaikyti, ir pasidalins kolegos, matyt, ta patirtimi“,– BNS sakė L. Matjošaitytė.

VRK pastebi, kad per paskutinius rinkimus politinės reklamos socialiniuose tinkluose padaugėjo, todėl artimiausiu metu planuoja vykdyti politinės reklamos stebėsenos viešąjį pirkimą – monitoringo paslaugoms įsigyti, kurio objekte numatytas ir socialinių tinklų stebėjimas. Tačiau komisijos pirmininkė sako, kad užtikrinti visiškos kontrolės neįmanoma.

„Šimtaprocentinio kontroliavimo mes neturime galimybių užtikrinti ir nežinau, ar kas nors gali suvaldyti tuos informacijos srautus socialiniuose tinkluose, kuriuos mes turime šiandieną“,– teigė L. Matjošaitytė.

Nors politinės reklamos socialiniuose tinkluose daugėja, tačiau VRK oficialių politinės reklamos skleidėjų sąraše „Facebook“ ar „Google“ vis dar nėra, todėl nedeklaruojami ir jų paslaugų įkainiai.

L. Matjošaitytė teigė, kad prieš 2016-ųjų rinkimus VRK kreipėsi į „Google Lithuania“ ir „Facebook“ atstovus dėl politinės kampanijos įkainių deklaravimo, tačiau susitarti nepavyko.

Politinės reklamos sklaidai socialiniuose tinkluose galioja bendrosios politinės reklamos skleidimo visuomenės informavimo priemonėse taisyklės, kurių VRK koreguoti kol kas neplanuoja.

Autorė: Erika Alonderytė