Mokesčių prievaizdai ginasi viešumu
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) dek­la­ra­vo esan­ti skaid­ri, ne­ša­liš­ka ir at­vi­ra ins­ti­tu­ci­ja. Nuo šiol vie­šai bus skel­bia­ma apie vi­sus VMI va­do­vy­bės su­si­ti­ki­mus su pri­va­čių in­te­re­sų tu­rin­čiais mo­kes­čių mo­kė­to­jais ir pra­ne­ša­ma apie po­li­ti­kų raš­tus, at­siųs­tus ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jams.

VMI viršininkė Edita Janušienė prieš pat Naujuosius patvirtino naują VMI vykstančių susitikimų su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir politikų kreipimųsi tvarką.

Agnė Bilotaitė: „Įvedus naują tvarką politikų noras kištis į Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklą gerokai sumažės.“

Pagal ją visa informacija apie įstaigos vadovo, jo pavaduotojų, apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkų susitikimus VMI patalpose su privačių interesų turinčiais asmenimis ar jų atstovais privalo būti skelbiama VMI interneto svetainėje.

VMI darbuotojai, nesvarbu, kokias pareigas eina, turės pranešti apie bet kokio pobūdžio valstybės politikų, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų, partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, Europos Parlamento narių bei jų atstovų gautus kreipimusis į juos. Inspekcijoje dirbantys žmonės taip pat privalės informuoti apie VMI patalpose vykusius susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis ar jų atstovais, jei susitikti su jais VMI darbuotojams nėra pavesta pagal funkcijas ar pareigybę.

VMI prevencijos ir kontrolės padaliniui informacija apie susitikimus ar atsiųstus politikų kreipimusis turi būti pateikiama ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

Vaistas – viešumas

Seimo Antikorupcijos komisijos narės Agnės Bilotaitės teigimu, VMI vadovės iniciatyva neabejotinai sveikintina. „Esu už viešumą, nebijojimą viešai pateikti informaciją apie savo veiklą, nes tai – vienas pagrindinių vaistų kovojant su korupcija ir jos apraiškomis. Manau, VMI veikla dėl to taps tik skaidresnė“, – „Lietuvos žinioms“ sakė parlamentarė. Ji spėjo, kad E. Janušienės iniciatyvą galėjo paskatinti ankstesni kai kurių politikų mėginimai pasinaudoti VMI asmeniniais tikslais. Seimo narės nuomone, įvedus šią tvarką politikų noras kištis į inspekcijos veiklą gerokai sumažės.

„Tokią savo vadovų susitikimų skelbimo ir politikų siunčiamų raštų registracijos tvarką galėtų nustatyti ir kitos institucijos. Naudos būtų visiems“, – tvirtino A. Bilotaitė. Ji apgailestavo, kad pernai vasarą priimtame Lobistinės veiklos įstatyme nepavyko įteisinti privalomo politikų, taip pat ir Seimo narių, susitikimų su interesų grupių atstovais deklaravimo. „Savanoriškas skelbimas yra savanoriškas, tai galima ir pamiršti. O jei būtų privalu, atsakomybės būtų daugiau“, – įsitikinusi parlamentarė. Todėl per pavasario sesiją ji ketina teikti šio įstatymo pataisas, numatančias privalomą politikų susitikimų deklaravimą.

Svarbiausia – įgyvendinti

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovą Sergejų Muravjovą džiugina tai, kad VMI skiria dar daugiau dėmesio skaidrumui ir korupcijos prevencijai. „Šiuo metu tai vienas pirmų pavyzdžių, kai institucijos vadovai taip aiškiai prašo savo kolegų atlikti prievolę deklaruoti susitikimus. Labai svarbu, kad žinia būtų priimta rimtai, kad darbuotojai laikytųsi reikalavimų“, – aiškino S. Muravjovas. Jo žodžiais, „bus labai smalsu, kaip inspekcijai seksis tokį sprendimą įgyvendinti praktikoje“. „Kad politikai siekia bendrauti su įvairių viešojo sektoriaus įstaigų atstovais, savaime nėra blogai. Klausimas, apie ką jie nori kalbėtis. Tikiuosi, vieša informacija padės geriau suprasti, ko politikai tikisi iš VMI. Bus įdomu paanalizuoti inspekcijos vadovybės susitikimus, išryškėjusias tendencijos. Tačiau viskas priklausys nuo iniciatyvos įgyvendinimo. Ne kartą esame matę, kai gražūs sprendimai taip ir liko vien popieriuje“, – kalbėjo S. Muravjovas. Jo manymu, VMI ryžtas gyventi skaidriau gali tapti geru pavyzdžiu ir Seimo nariams, kadencijos pradžioje žadėjusiems, bet taip ir netesėjusiems pažado viešai pranešti apie savo susitikimus su interesų grupėmis.

VMI iniciatyva, kaip tikino inspekcijos Saugumo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rita Malijauskienė, tik patvirtina, kad VMI darbuotojai dirba skaidriai, sąžiningai, nešališkai ir visiems vienodai. „Tai prevencinė priemonė, sauganti nuo bet kokio neteisėto poveikio, spaudimo ar įtakos darymo darbuotojams ir jų priimamiems sprendimams“, – sakė R. Malijauskienė. Kas ketvirtį apie visus susitikimus ir gautus kreipimusis bus skelbiama VMI tinklalapyje.

VMI duomenimis, 2016 metais į VMI kreipėsi 30 politikų, pernai – 35. Nuo 2017-ųjų birželio inspekcijos vadovai su įvairiais mokesčius mokančiais interesantais buvo susitikę su 57 kartus.

Neteko posto

Lygiai prieš metus dėl galimo korupcinio pobūdžio tarnybinio nusižengimo iš pareigų buvo atleistas tuometis VMI vadovas Dainoras Bradauskas. Viršininko veiklos tyrimą atlikusi finansų ministro sudaryta komisija patvirtino įtarimus, kad D. Bradauskas šiurkščiai pažeidė tarnybines, teisines, etines ir moralines normas, naudodamasis savo tarnybine padėtimi teikė draudžiamą skleisti informaciją apie mokesčių mokėtojus, privačiai derino VMI veiksmus su suinteresuotomis verslo struktūromis.

Per tarnybinį tyrimą buvo nustatyta, kad VMI vadovas, vykdydamas tarnybines pareigas, ne darbo vietoje darbo dienomis ir darbo metu sistemingai susitikinėjo su koncerno „MG Baltic“ tuometiniu viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu, aptarinėjo mokesčių vengimo schemas ir kitus klausimus, susijusius su mokesčiais, nors tuo pat metu VMI darė „MG Baltic“ ir jo akcininkų patikrinimą. Su pateiktais kaltinimais ir atleidimu iš VMI vadovo posto nesutinkantis D. Bradauskas iki šiol ieško tiesos teismuose.