Miškų urėdijos vadovo paieškos nutrauktos
Ga­vus per ma­žai kan­di­da­tų par­aiš­kų, ap­lin­kos mi­nis­tras su­stab­dė bū­si­mos miš­kų urė­di­jų val­dy­mo įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja va­do­vo kon­kur­są.

Aplinkos ministerija pranešė, jog atšaukti konkursą nuspręsta, norint pritraukti daugiau kandidatų. Kada bus skelbiamas naujas konkursas, bus nuspręsta vėliau.

Praėjusią savaitę pranešta, jog paraiškas konkursui pateikė trys kandidatai, tačiau nė vienas jų neturėjo vadovavimo didelei įmonei patirties, todėl neatitiko konkurso sąlygų.

Naujojo urėdijos vadovo kadencija truks penkerius metus.

Spalio pradžioje pradėta keturių nepriklausomų Valstybinių miškų urėdijos valdybos narių atranka. Urėdija įsikurs Panevėžio rajone esančiame Katinų kaime, ji turėtų turėti 26 regioninus padalinius.