Mirė Gabrielius Žemkalnis
Sek­ma­die­nio nak­tį mi­rė žy­mus iš­ei­vi­jos at­sto­vas, pir­mo­jo vals­ty­bės va­do­vo po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Vy­tau­to Lands­ber­gio bro­lis Gab­rie­lius Žem­kal­nis.

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė jo sūnėnas rašytojas ir muzikantas Vytautas V. Landsbergis.

1929 metais Kaune gimęs G. Žemkalnis 1948 metais išvyko į Australiją ir buvo aktyvus vietos lietuvių bendruomenės narys, taip pat buvo išrinktas Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininku.

Už veiklą telkiant lietuvius 1998 metais jam skirtas Gedimino ordino Komandoro kryžius.

Už nuopelnus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių išeivijos telkimą bei ilgametį darbą Lietuvos labui 2009 etais jis buvo apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos įsteigta „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą dėl žymaus išeivijos atstovo Gabrieliaus Žemkalnio mirties.

„Lietuvoje ypač vertiname nepaprastai didelį G. Žemkalnio– Landsbergio darbą, nepaliaujamai atstovaujant Vakarų pasaulyje mūsų šalies interesams, vienijant išeivijos lietuvius, nuoširdžiai rūpinantis Rytų Lietuvos bendruomenėmis, lankant tremtinius ir jų palikuonis Rusijoje“, – rašoma prezidentės užuojautoje.