Mirė atkurtos Lietuvos pirmosios Vyriausybės miškų ūkio ministras Vaidotas Antanaitis
Šeš­ta­die­nį bū­da­mas 89-erių mi­rė at­kur­tos Lie­tu­vos pir­mo­sios Vy­riau­sy­bės miš­kų ūkio mi­nis­tras, moks­li­nin­kas Vai­do­tas An­ta­nai­tis, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­lai.

V. Antanaitis gimė 1928 metų rugpjūčio 27 dieną Anitavos dvare, Panevėžio apskrityje.

Baigęs mokyklą studijavo Vilniaus universitete, 1952 metais baigė Sankt Peterburgo (tuomet – Leningrado) miškų technikos akademiją.

1954–1957 metais mokėsi Maskvos miškų technikos instituto aspirantūroje, 1966–1969 metais – tuometinės Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Aleksandro Stulginskio universiteto) doktorantūroje, yra žemės ūkio mokslų daktaras. Profesorius nuo 1972 metų.

Buvo Sąjūdžio dalyvis, 1989–1990 metų TSRS liaudies deputatų suvažiavimo ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos narys. 1990 metų kovo mėnesį Maskvoje per suvažiavimo sesiją paskelbė, kad atkuriama Lietuvos nepriklausomybė.

1990–1992 metais buvo Lietuvos miškų ūkio ministras, 1992–1993 metais – nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje.