Mirė akademikas Zigmas Zinkevičius
Li­go­ni­nė­je ei­da­mas 94-uo­sius me­tus mi­rė aka­de­mi­kas, bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Zig­mas Zin­ke­vi­čius, an­tra­die­nio va­ka­rą pra­ne­šė por­ta­las lrt.lt.

Tai patvirtino velionio sūnus Vytautas Zinkevičius. Pasak jo, tėvo sveikata susilpnėjo pastarosiomis savaitėmis.

Ukmergės rajone gimęs, akademinę karjerą 1946 metais pradėjęs Z. Zinkevičius 1973–1988 metais buvo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros, o 1988–1991 metais – Baltų filologijos katedros vedėjas.

Jis 1995–1996 metais buvo Lietuvių kalbos instituto direktorius, vėliau dvejus metus dirbo švietimo ir mokslo ministru Gedimino Vagnoriaus Vyriausybėje, o 1998–1999 metais buvo valstybės konsultantas švietimo ir mokslo klausimais.

„Jis atnešė kitokį požiūrį, nuoširdų, dalykinį, profesionalų požiūrį į švietimo politiką ir privertė pasitempti kitus“, – antradienio vakarą BNS sakė 1996–1999 metais premjeru dirbęs G. Vagnorius.

Antradienį miręs Z. Zinkevičius švietimo ministru dirbo 1996–1998 metais.

„Jis paliko labai ryškų pėdsaką savo intelektu, gebėjimu plačiau matyti švietimo problemas ir skatinti imtis ryžtingų veiksmų švietimo darbuotojus, taip pat ir tuos žmones, kurie dalyvavo švietimo politikoje“, – kalbėjo buvęs ministras pirmininkas.

„Visgi jis nebuvo tas, kuris primestų savo valią kitiems. Gal tai jam kaip politikui kažkiek ir trukdė įgyvendinti sumanymus“, – pridūrė jis.

Pasak G. Vagnoriaus, profesorius buvo „labai nuoširdus, labai geranoriškas ir pasižymėjo aukštu intelektu“.

„Jis aplink save burdavo kitus ir gebėdavo skleisti šilumą“, – teigė ekspremjeras.

Pagrindinės profesoriaus mokslinio darbo sritys buvo lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika.

Z. Zinkevičius yra paskelbęs apie 50 knygų, tarp kurių ir šešių tomų „Lietuvių kalbos istorija“ (1984–1994), taip pat per tūkstantį straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis.