Minskas: Lietuvos pareiškimai apie Astravo AE elektros blokavimą – politizuoti
Lie­tu­vos par­eiš­ki­mai apie pla­nus blo­kuo­ti elek­trą iš sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės yra po­li­ti­zuo­ti, sa­ko Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras Mi­chai­las Mi­cha­diu­kas.

„Tai nieko daugiau o tik politinis pareiškimas. Tikrame gyvenime, elektros energijos rinkoje pirkėjas yra teisus, kaip ir bet kurioje kitoje rinkoje. Jie perka tai, kas yra geresnės kokybės arba pigiau. Todėl palaukime ir pamatysime, nes viskas gyvenime keičiasi. Aš manau, kad ekonominiai svarstymai ir vartotojai viską sureguliuos“, – sakė pareigūnas, jį citavo valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

Jis antradienį dalyvauja Tarptautinės atominės energetikos agentūros generalinės konferencijos 61-oje sesijoje Vienoje.

M.Michadiukas tvirtino, jog Minskas yra pasirengęs tęsti dialogą su Lietuva dėl statomos atominės elektrinės.

„Mes nuolat kartojame, kad esame pasiruošę dialogui techninių specialistų ir ekspertų lygiu. Mes jau atsakėme į visus Lietuvos klausimus ir mes esame pasirengę tęsti dialogą, tačiau kita pusė, deja, mūsų negirdi“, – teigė viceministras.

Lietuva teigia, kad Astravo elektrinė netoli Vilniaus yra statoma pažeidžiant tarptautinius saugumo standartus. Vyriausybė praėjusią savaitė patvirtino planą, kaip blokuoti elektrinės gaminamos elektros importą ir taip apsunkinti jos statybos projektą.

Minskas tvirtina, jog jėgainė statoma saugiai.