Ministras žada: nauja pensijų kaupimo sistema – nuo 2019-ųjų
Pen­si­nio am­žiaus žmo­nės rei­ka­lau­ja, kad val­džia pert­var­ky­tų an­tros pa­ko­pos pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mą. Ji, anot prie Sei­mo į mi­tin­gą su­si­rin­ku­sių pro­tes­tuo­to­jų, fi­nan­suo­ja­ma jų pi­ni­gais, to­dėl pen­si­jos yra ma­žos.

Socialinių reikalų ir darbo ministras Linas Kukuraitis pažadėjo, kad dėl pertvarkos bus diskutuojama 2018 metais, o nauja tvarka įsigalios nuo 2019 –ųjų.

Akcijoje dalyvavo maždaug pora šimtų senjorų.