Ministerija sutarė su dalimi medikų
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) su ke­lio­mis me­di­kų pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą, ku­riuo apib­rėž­ta, kiek ma­žiau­siai tu­ri už­dirb­ti gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai.

Ministerijoje penktadienį ant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties priedo parašus padėjo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Lietuvos gydytojų sąjungos valdybos narė Laimutė Vaidelienė, dar kelių profesinių sąjungų atstovai.

Nuo gegužės mėnesio gydymo įstaigoms numatyta daugiau mokėti už suteikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, o penktadienį pasirašytu susitarimu tikimasi gydymo įstaigų gautas papildomas lėšas skirti medikų atlyginimams didinti.

Valstybinė ligonių kasa (VLK) nurodo, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos padidintos ne mažiau kaip 10 procentų.

Vyriausybė yra paskelbusi, kad nuo gegužės 1-osios medikų atlyginimai vidutiniškai turėtų didėti 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiais uždirbantiesiems.