Ministerija prašo teisėsaugos informacijos apie Registrų centro valdybos narį
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė ket­vir­ta­die­nį krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) dėl vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sios in­for­ma­ci­jos apie Ša­rū­ną Klio­kį, ku­ris yra mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus Re­gis­trų cen­tro ne­prik­lau­so­mas val­dy­bos na­rys.

BNS žiniomis, buvęs energetikos grupės „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos pirmininkas Š.Kliokys laimėjo naujos tarybos nario atranką, tačiau nepraėjo teisėsaugos „filtro“ ir nebuvo paskirtas į šias pareigas.

Kiek anksčiau ketvirtadienį teisingumo ministrės atstovė spaudai Rita Grumadaitė BNS tvirtino, jog Š.Kliokio kol kas neketinama atšaukti iš Registrų centro valdybos, mat jis nėra oficialiai įvardintas kaip netinkamas eiti pareigas.

„Atskirų narių ministrė kol kas neketina atšaukti. (...) Dėl šio asmens, tai jeigu jūs įdėmiai skaitėte Finansų ministerijos pranešimą, tai jie šios pavardės nepatvirtino“, – BNS teigė R.Grumadaitė.

Premjeras S.Skvernelis ketvirtadienį BNS teigė, kad asmuo, negavęs teisėsaugos leidimo dirbti vienoje iš valstybės kontroliuojamų įmonių, neturėtų dirbti ir kitų valstybės įmonių vadovybėje.

STT ketvirtadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo, atskleidžiant Finansų ministerijai pateiktą įslaptintą informaciją apie vieną iš kandidatų į „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą.