Mindaugo Basčio parašo mįslė
Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riui Min­dau­gui Bas­čiui pra­ne­šus sa­vo spren­di­mą at­šauk­ti par­ašą su­tar­ty­je dėl to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su val­dan­čiai­siais „vals­tie­čiais“, par­la­men­te svars­to­mos įvai­rios ver­si­jos, ga­lė­ju­sios po­li­ti­ką pa­ska­tin­ti to­kiam žings­niui. Pats M. Bas­tys sa­vo spren­di­mo ne­ko­men­tuo­ja, už­si­me­na­ma, kad šiuo me­tu jis at­si­gau­na po li­gos.

Narystę LSDP dėl gresiančios apkaltos sustabdęs M. Bastys sprendimą atsiimti parašą po LSDP bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijų susitarimu dėl tolesnio bendradarbiavimo vakar paskelbė savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook. Taip pasielgti jis aiškino apsisprendęs, nes pasigedo vieningos LSDP pozicijos dėl bendros veiklos su „valstiečiais“. „Priėmiau galutinį sprendimą – nepritariu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Socialdemokratų partijos frakcijų koaliciniam susitarimui Seime ir prašau mano parašą po šiuo dokumentu laikyti negaliojančiu“, – parašė M. Bastys. Sprendimą „skirtis“ su LVŽS yra priėmusi LSDP taryba. Tačiau dešimt Seimo socialdemokratų partijos valiai nepakluso. Jiems gresia pašalinimas iš LSDP.

Patikėjo manipuliacijomis

Algirdas Sysas, vienas iš šešių LSDP frakcijos narių, vykdančių partijos sprendimą trauktis iš koalicijos, spėjo, kad M. Bastys galėjo būti suklaidintas raginimų kuo greičiau pasirašyti po frakcijų susitarimu, argumentuojant, kad kiti kolegos tą jau padarė. „Man pačiam teko matyti, kaip manipuliuojant buvo renkami parašai. Kadangi Mindaugas serga, iki šiol yra reabilitacijoje, jis greičiausiai buvo nutolęs nuo šių reikalų, patikėjo ragintojais ir pasirašė“, – vieną iš versijų LŽ portalui išsakė A. Sysas. Jis neabejojo, kad M. Bastys prisidės prie „gerųjų“ socialdemokratų ir tokiu būdu Seime atsiras nauja frakcija. Pagal Seimo statutą frakcijai įkurti reikia ne mažiau kaip septynių parlamentarų. Paklaustas, ar frakcija gins M. Bastį, jei prasidės apkaltos procesas, A. Sysas ragino neskubėti. „Palaukime. Jau gana tų spekuliacijų, kad M. Bastys su „valstiečiais“ susidėjo norėdamas išsigelbėti. Visa jam pateiktų kaltinimų istorija atrodo kažkokia dirbtina. Manau, kad Konstituciniam Teismui užteks sveikos nuovokos priimti teisingą sprendimą ir žmogus nebus nubaustas už bendravimą su kitais“, – sakė A. Sysas.

Pajuto nuolaidų negausiąs

Pasak Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko „valstiečio“ Vytauto Bako, ne paslaptis, kad tiek LSDP, tiek jos frakcija Seime kilus skandalui M. Basčio atžvilgiu buvo nusiteikusi palankiai. „Ši politinė jėga pakankamai atlaidžiai vertino jo nuodėmes“, – pastebėjo parlamentaras. Tačiau V. Bakas tikino šiuo klausimu LVŽS frakcijai išdėstęs aiškią poziciją: net ir išsaugojus bendradarbiavimą su socialdemokratais, M. Bastys ir Artūras Skardžius neturi koalicijos paversti savo įkaite. „Neturėtume sudaryti net regimybės, kas M. Basčio ir A. Skardžiaus tyrimai galėtų būti nagrinėjami kartu su koalicijos klausimais“, – įsitikinęs V. Bakas.

NSGK narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas spėjo, kad atsiimti parašą M. Bastys suskubo supratęs, kad „jokių nuolaidų dėl jo tolesnio vaidmens politikoje negaus“. „O partija gal pasiūlė kokią nors užuovėją – gal apygardą, o gal kokį nors sugrįžimo planą“, – svarstė konservatorius.

Partija neadvokataus

LSDP pirmininko Gintautas Palucko teigimu, M. Basčio sprendimas atšaukti parašą lems dar sudėtingesnius santykius su LVŽS, taip pat „dar sudėtingesnę situaciją dėl apkaltos“. „Partija niekaip negali, kad ir kaip norėtų, šioje istorijoje padėti M. Basčiui. Todėl visos tos kalbos apie kažkokius mainus ar derybas – tuščios, „, – sakė G. Paluckas. Jis teigė gerbiąs M. Bastį už sprendimą elgtis taip, kaip nutarė LSDP taryba. Partijos lyderis sakė nekeičiantis nuomonės, kad geriausia išeitis M. Basčiui būtų atsistatydinti, ateityje išsaugant galimybę pasitikrinti pasitikėjimą rinkimuose. „Jei Konstitucinis Teismas nuspręs, kad jis sulaužė priesaiką, esu tikras, kad balsavimas Seime bus vieningas – M. Bastys neteks mandato. Kita vertus, girdžiu ir Mindaugo argumentus, kad pasitraukęs iš Seimo savo noru paliktų neatsakytus klausimus. Mėgindamas įveikti visą apkaltos procesą, jei reikia iki Strasbūto ir Juntinių Tautų, T, jis arba įrodytų, kad yra teisus, arba liktų neteisus. Partija čia tikrai negali advokatauti, juolab, kad M. Bastys savo narystę yra sustabdęs“, – teigė G. Paluckas.

Laukiama apkaltos

Birželio pradžioje Seimas nusprendė pradėti apkaltos procesą M. Basčiui. Apkalta inicijuota dėl Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu.

Pats socialdemokratas visus kaltinimus neigia ir pabrėžia Seimo nario priesaikos nesulaužęs.