Mindaugo Basčio mandato klausimas bus sprendžiamas pavasarį
Par­la­men­ta­rai nu­ta­rė ko­vo 13 die­ną bal­suo­ti, ar pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio man­da­tą Min­dau­gui Bas­čiui, nes Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją.

Penktadienį, paskutinę pratęstos rudens sesijos dieną, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis parlamentarus informavo apie KT nutarimą.

Gruodžio 22 dieną KT paskelbė, kad Seimo narys M. Bastys sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, nuslėpęs savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika.

„M. Basčio veiksmas, kai atsakydamas į klausimyno pretenduojantiems gauti leidimą su slapta informaciją klausimą, ar pažįsta asmenis, kurie dirbo su kitų valstybių slaptosiomis tarnybomis, nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju P. Vojeika, ir taip elgdamasis nesąžiningai siekdamas teisės dirbti su slapta informacija, kurią įgijęs dėl savo ryšių galėjo sukelti grėsę valstybės paslapčių saugumui, šiurkščiai pažeidė Konstituciją“, – konstatavo KT.

Seimas Konstitucinio Teismo prašė įvertinti, ar M. Bastys pažeidė Konstituciją nuslėpęs savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju P. Vojeika bei tarpininkavęs organizuojant neskelbiamus Rusijos kompanijos „Rosatom“ atstovų susitikimus su Lietuvos politikais, tačiau pastarojo epizodo Konstitucinis Teismas nevertino, nes veiksmai padaryti dar Seimo nariui nedavus naujausios priesaikos.

Kad Seimo nario mandatas būtų panaikintas, už tai privalo balsuoti ne mažiau kaip trys penktadaliai Seimo narių, t. y. 85 parlamentarai.

Apkalta M. Basčiui taip pat inicijuota dėl Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu.

Dėl visų minėtų ryšių Seimo pirmininkas V. Pranckietis pernai kovo mėnesį atsisakė suteikti M. Basčiui leidimą dirbti su slapta informacija.

M. Bastys į parlamentą išrinktas Zanavykų vienmandatėje apygardoje. Jeigu jis atsisakytų Seimo nario mandato arba Seimas panaikintų jo mandatą per apkaltą, šioje apygardoje būti surengti nauji rinkimai.