Mindaugas Sinkevičius: „Tapti ministru geriausia, kai esi našlaitis“
Kad ne­su­pai­nio­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, bu­vęs Jo­na­vos me­ras ir ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius su­lau­kė Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) re­ko­men­da­ci­jų ne­sku­bė­ti im­tis nau­jų „Jo­na­vos van­de­nų“ va­do­vo par­ei­gų. Ste­bė­da­ma­sis ži­niask­lai­dos bei eti­kos sar­gų dė­me­siu šiai is­to­ri­jai M. Sin­ke­vi­čius tei­gia net ne­ke­ti­nęs pa­si­ra­ši­nė­ti jo­kios dar­bo su­tar­ties.

M. Sinkevičius socialinio tinklo Facebook asmeninėje paskyroje rašo ilgą laiką ignoravęs jo skyrimo „Jonavos vandenų“ direktoriumi istoriją, tačiau po etikos prievaizdų pamokymų nesusilaikęs. „Pirma, seniai aišku, kad tapti valstybės politiku (tinka ir ministru) geriausia, jei esi našlaitis, pageidautina – be draugų, užaugęs kukliai, darbo patirties kuo mažiau, tuo geriau. Kodėl? Nes jei turi tėvus, o jei dar žinomus ir kažko gyvenime pasiekusius – negerai. Turi draugų? Jeigu jie bėdžiai, tai gal dar nieko tokio, bet jei koks vienas kitas žmogus iš verslo – jau bėda. Na, žinot, protekcijos, įtakos ir t.t. Daug dirbęs? Reikia žiūrėti, kur! Gal kyla grėsmės nacionaliniam saugumui, gal oligarchų ausys kur kyšo. Padirbęs valstybės politiku, tinkamas tampi tik į darbo biržą. Tiesa, beržo šaka ir emigracija irgi variantai“, – rašo buvęs ministras.

Pasak jo, laimėti konkursų nei Lietuvoj, nei Jonavoj, šiukštu, negalima. Galima tik nelaimėti. „Suprantat, juk viskas neskaidru, korupcija, protekcionizmas. Nesvarbu, kad turi kokius keturis aukštojo mokslo diplomus, privataus ir valstybinio darbo patirties (ai, gi valstybinis darbas kažin, ar patirtis) – netinka. Ex politikams dirbti, o ne politikuoti, tiesiog netinka prie veido. Fu“, – pastebi M. Sinkevičius. Ir čia, jo žodžiais, „atsiranda išsišokėlis Sinkevičius – žmogus vat ima ir laimi konkursą“. „O jei jau kažką laimi ex politikas, tai laimėjimu reikia pasidalinti su visa tauta. Kad visi pasidžiaugtų, pavydėtų, gero darbo palinkėtų kur gi ne). Negaila. Tik svarstau, jei ex politikas laimėtų milijoną loterijoje, irgi pasidalint reikėtų? Ai ne, juk laimėti nevalia. Bet laimėjau. Ne milijoną“,– ironizuoja buvęs politikas.

M. Sinkevičius nurodo jokios darbo sutarties nepasirašęs, todėl nesuprantąs etikos sargų bei žiniasklaidos susirūpinimo, kasd jis gali pažeisti įstatymą. „Žmogus dirbo 2 metus vicemeru, 6 metus meru, dar šiek tiek Vilniuje, turi keturis diplomus ir jam nelieka laiko bent pasivartyt įstatymus. Mūsuose politikai juk nesimoko, todėl juos reikia mokyti, mokyti ir dar kartą mokyti. Na, galų gale, mažiausiai, ką galima padaryt su ex politiku, tai iš anksto rekomenduoti jam būti doru piliečiu laikytis konstitucijos bei įstatymų. Va už tai ir pakelkime taurę! Ne, ne šampano. Siūlau švaraus Jonavos vandens“, – rašo M. Sinkevičius.

VTEK rekomendavo keliolika dienų vėlinti M. Sinkevičiaus skyrimą į „Jonavos vandenų“ vadovo pareigas, kol sueis vienų metų vadinamasis „atvėsimo“ terminas nuo jo vadovavimo savivaldybei. Politikui laimėjus konkursą į šios įmonės vadovus numatyta, jog dirbti jis pradės nuo gruodžio 1-osios. VTEK nurodo, kad Jonavos rajono mero pareigas M. Sinkevičius nustojo eiti pernai gruodžio 12 dieną.“Priešingu atveju gali būti pažeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimas vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos“, – pabrėžia VTEK.