Mindaugas Sinkevičius bakstelėjo Gintautui Paluckui
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) vi­ce­pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ini­ci­ja­vo par­ti­jos na­rių apk­lau­są dėl bend­ro dar­bo su tei­sė­sau­gos įta­ri­mų su­lau­ku­sio­mis par­ti­jo­mis.

Tokių koalicijų savivaldybėse socialdemokratai turi daugiau kaip tris dešimtis.

„Ar LSDP turi suformuoti bendrą partijos poziciją ir nebendradarbiauti su partijomis, kurioms pareikšti įtarimai stambios politinės korupcijos bylose?“ – klausiama partijos narių.

Apklausa bus vykdoma per vidinį elektroninį LSDP tinklą.

M. Sinkevičius antradienį BNS sakė, kad atsiklausti partijos narių nuomonės jį įkvėpė prieš tai surengtos apklausos dėl Darbo kodekso ir koalicijos su „valstiečiais“.

„Dominuoja tokia demokratiška veikimo forma – kad klausiame daugumos, ir dauguma dabar lemia. Manau, kad nieko blogo, jog Jonavos skyrius inicijuoja apklausą siekdamas sužinoti, ką partiečiai ir skyriai galvoja apie veikimą su partijomis, kurioms pateikti įtarimai“, – teigė M. Sinkevičius.

„Mano esminis tikslas – kad pozicija būtų išreikšta. Dabar turėdami savo visokių įvykių ir tragikomiškų, ir komiškų užsimirštame reaguoti į kitas politines aktualias, nebūtinai susijusias su Socialdemokratų partija“, – kalbėjo jis.

LSDP vicepirmininkas vylėsi, kad apklausos rezultatai bus žinomi iki savaitės pabaigos, tačiau ką jie lems, M. Sinkevičius nebuvo tikras.

„Tai galėtų transformuotis į mūsų, kaip politinės organizacijos, politinę nuomonę, galbūt ir į įpareigojimą skyriams, bet gali transformuotis į nieką, kaip nutiko su apklausa dėl Darbo kodekso. 90 proc. partiečių pasisakė, kad jie nepritaria Darbo kodekso pataisoms, kurios inicijuotos Seime. Ir kas iš to? Nieko. Gali būti, kad ir ši apklausa nesitransformuos į nieką konkretaus“, – svarstė socialdemokratas.

Kita vertus, jis pabrėžė, kad partijai būtina pareikšti nuomonę minėtu klausimu, nes tyla reikštų susitaikymą su esama padėtimi.

„Toks susitaikymas, mano supratimu, ilgainiui reiškia, kad pateikti įtarimai tampa politinio gyvenimo norma ir tai nieko nebestebina. Jeigu nebestebina, tai jau savaime yra blogai“, – sakė M. Sinkevičius.

LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas BNS teigė, kad partijos prezidiumas yra priėmęs sprendimą kreiptis į LSDP skyrius, jog šie įvertintų, ar gali toliau dirbti koalicijose su teisėsaugos įtarimų sulaukusiomis partijomis: Darbo partija, Liberalų sąjūdžiu bei „Tvarka ir teisingumu“.

„Statutas nusako, kad dėl koalicijų skyriuose sprendžia skyrių tarybos ir toks sprendimas jau priimtas. Nežinau, čia, matyt, Mindaugas dėl bendro žinojimo tokią apklausą organizuoja“, – sakė G. Paluckas.

Paklaustas, ar apklausos rezultatai turės įtakos LSDP pozicijai, partijos lyderis tvirtino, jog tokia pozicija jau išsakyta.

„Partinė pozicija yra prezidiumo nutarime. Aiškiai pasakyta, kad socialdemokratams kelia nerimą pateikti įtarimai toms trims minėtoms partijoms. Mūsų galva, tai kelia didelį politinės sistemos nestabilumą ir kompromituoja visas politines partijas be išimties“, – kalbėjo G. Paluckas.

LSDP vadovas vasarą inicijavo partijos skyrių apklausą dėl socialdemokratų likimo koalicijoje su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Skyriai ir partijos taryba nubalsavo, kad koalicijos susitarimas turi būti nutrauktas. Vykdydamas šią valią M. Sinkevičius atsistatydino iš ūkio ministro pareigų, tuo metu dalis Seimo socialdemokratų pasirašė frakcijos susitarimą su „valstiečiais“ ir patys paliko LSDP arba buvo iš jos pašalinti.

Tuo metu G. Paluckas eina Vilniaus vicemero pareigas. Čia socialdemokratai yra koalicijoje su politinės korupcijos byloje įtarimų sulaukusiu Liberalų sąjūdžiu.

Ketvirtadienį LSDP Vilniaus skyriaus taryba planuoja spręsti, ar likti valdžioje sostinėje.

M. Sinkevičius tvirtino savo iniciatyvos nesiejantis su Vilniaus situacija.