Mindaugas Bastys paskelbė atšaukiantis parašą dėl bendradarbiavimo su „valstiečiais“
So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Min­dau­gas Bas­tys pa­skel­bė at­šau­kian­tis sa­vo par­ašą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

„Atvirai išsakau savo apsisprendimą. LSDP gretose nesant vieningos pozicijos dėl bendradarbiavimo su valdančiąja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, priėmiau galutinį sprendimą – nepritariu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei socialdemokratų partijos frakcijų koaliciniam susitarimui Seime ir prašau mano parašą po šiuo dokumentu laikyti negaliojančiu“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė M. Bastys.

Su pačiu M. Basčiu BNS susisiekti nepavyko, kaip ir su Socialdemokratų frakcijos seniūnu Andriumi Palioniu. Socialdemokratai iš skirtingų stovyklų, susitarimą su „valstiečiais“ pasirašęs Gediminas Kirkilas bei partijos pozicijos laikytis pasirinkęs Algirdas Sysas apie tokį kolegos sprendimą sakė nesantys informuoti.

Praėjusį šeštadienį LSDP Etikos ir procedūrų komisija už partijos statuto pažeidimus rekomendavo tarybai šalinti koaliciją su „valstiečiais“ sudariusios Seimo socialdemokratus iš partijos.

Rugsėjo pabaigoje LSDP taryba priėmė sprendimą pasitraukti iš koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet devyni Seimo socialdemokratai prieš partijos tarybos valią balsavo už tai, kad būtų tęsiamas bendradarbiavimas su „valstiečiais“. Už tai buvo Juozas Bernatonis, Antanas Vinkus, Artūras Skardžius, Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Algirdas Butkevičius, Rimantas Sinkevičius, A. Palionis, G. Kirkilas. Rasa Budbergytė, Raminta Popovienė, A. Sysas ir Juozas Olekas buvo prieš. Julius Sabatauskas susilaikė, dar trys Seimo socialdemokratai posėdyje nedalyvavo. Iš partijos siūloma šalinti ir M. Bastį, nes jis pasirašė susitarimą dėl frakcijų koalicijos.