Mindaugas Bastys nori atgal į Seimą
Par­eiš­ki­nius do­ku­men­tus Sei­mo rin­ki­muo­se Za­na­vy­kų apy­gar­do­je jau pa­tei­kė du po­li­ti­kai – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vė Ire­na Haa­se ir sa­ve iš­si­kė­lęs Min­dau­gas Bas­tys.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia, kad pareiškinius dokumentus teikti galima iki liepos 13 dienos. Pareiškiniai dokumentai gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu.

Iš viso politinės kampanijos dalyviais rugsėjo 16 dieną vyksiantiems rinkimams registravosi 11 dalyvių.

Apie mandatą atidavusio dabar buvusio Seimo nario M. Basčio siekį sugrįžti į parlamentą birželio pradžioje pranešė „Lietuvos rytas“. „Aš patekau į politinio lauko interesų sūkurį – buvo daug šmeižto, melo, netiesos. Dalyvaudamas šiuose rinkimuose bandysiu tai paneigti ir atkurti savo reputaciją. Daugelis buvusių rinkėjų manimi tiki, pasitiki, remia ir prašo nepasiduoti“, – tuomet sakė M. Bastys.

Per 2016 metų Seimo rinkimus šioje apygardoje M. Bastys buvo išrinktas antrame ture. Jis tąkart surinko 52 proc. rinkėjų balsų, o jo varžovas konservatorius Arvydas Vidžiūnas – 42 proc.

Darbo partija šiuose rinkimuose kelia buvusio žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos kandidatūrą, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatu Zanavykų vienmandatėje apygardoje turėtų būti Kauno rajono vicemeras Paulius Visockas.

Nepriklausomais politinės kampanijos dalyviais registravosi Janina Meškauskienė ir Mindaugas Tarnauskas.

Politinės kampanijos dalyviais taip pat registravosi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, Liberalų sąjūdis, Lietuvos centro partija, Lietuvos laisvės sąjunga (Liberalai), bet konkrečių kandidatų į Seimo narius dar neiškėlė.

Kad būtų registruoti, tiek savarankiški, tiek partijų keliami kandidatai iki rugpjūčio 7 dienos turės pateikti tūkstantį jų kandidatavimą remiančių apygardos rinkėjų parašų.

Asmuo, išsikėlęs kandidatu, partijos keliamas kandidatas turi grąžinti parašų rinkimo lapus apygardos rinkimų komisijai iki rugpjūčio 7 d.

Seimo nario rinkimai Zanavykų apygardoje numatyti rugsėjo 16 dieną. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.