Mildos Vainiutės likimas – neaiškus
Iš at­os­to­gų grį­žęs Vy­riau­sy­bės va­do­vas Sau­lius Skver­ne­lis su­si­ti­ko su pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sia Tei­sin­gu­mo mi­nis­tre Mil­da Vai­niu­te, ta­čiau spren­di­mo kol kas prem­je­ras ne­priė­mė.

„Šiandien su ministre nebuvo kalbos apie jos galimybes dirbti ar nedirbti, turime rytoj darbinį susitikimą, kur turėsime galimybes įvertinti ministrės veiklą, darbus ir perspektyvas“, – žurnalistams sakė S. Skvernelis.

Saulius Skvernelis: „Tai yra įsisenėjusios ne šios kadencijos ir ne šios ministrės problemos, kur klestinti sovietinė subkultūra, modifikuota į lietuvišką versiją, leido kelti klausimą – kas įkalinimo įstaigas valdo.“

Jis pabrėžė, kad M. Vainiutė ėmėsi permainų kalėjimų sistemoje, jas pradėjo spręsti. Taip pat premjeras sakė neturintis informacijos, kad ministerijos vadovybė darė politinį spaudimą darbuotojams dėl kalėjimų sistemos audito, o visos išvados, jo žiniomis, perduotos teisėsaugai.

„Vertinsime su ja susitikę rytoj, ar ji gali dirbti, ar buvo manipuliuojama, ar nebuvo“, – pridūrė premjeras.

S. Skvernelis taip pirmadienį teigė su Kalėjimų departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir policijos vadovais aptaręs „įsisenėjusias problemas“ Kalėjimų departamente ir visoje bausmių vykdymo sistemoje. Jis pabrėžė, kad šios problemos kilo M. Vainiutei dar neperėmus Teisingumo ministerijos vairo. Jis tikisi, kad ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai netrukus atskleis „visą vaizdą, kokią sistemą paveldėjo“ M. Vainiutė.

„Tai yra įsisenėjusios ne šios kadencijos ir ne šios ministrės problemos, kur klestinti sovietinė subkultūra, modifikuota į lietuvišką versiją, leido kelti klausimą – kas įkalinimo įstaigas valdo, ar administracija, ar formali administracija, ar problemos anksčiau buvo sprendžiamos? Ši ministrė problemas pradėjo spręsti. Galime diskutuoti – sėkmingai, ar nesėkmingai, bet iki tol buvo ignoruojama“, – pabrėžė Vyriausybės vadovas.

Teisingumo ministerijos audito darbuotoja, anksčiau dirbusi Kauno tardymo izoliatoriuje Rasa Kazėnienė per spaudos konferenciją praėjusią savaitę užsiminė, kad viceministras Raimondas Bakšys, girdint ministrei M. Vainiutei, priešinosi jos ir kolegės iniciatyvai kreiptis į teisėsaugą dėl Pravieniškių pataisos namų audito metu surinktos medžiagos. Viceministras tikino, kad ragino sulaukti audito pabaigos, kad teisėsaugos tyrimai netrukdytų procesams. R. Bakšys kaltinimus kategoriškai atmetė, tačiau pareiškė tokio situacijoje negalintis toliau dirbti ir pirmadienį pasitraukė iš pareigų.

Spaudos konferenciją apie galimą trukdymą vykdomam Kalėjimų departamento auditui inicijavo už kovą su korupciją atsakingas S. Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas. Jis buvo pareiškęs, jog iš pareigų trauksis jis pats, jei neatsistatydins R. Bakšys.

Patirties stoka

Premjeras žadėjo įvertinti ir patarėjo veiksmus „įvertinęs visą informaciją“.

„Vertinu tai kaip didelį norą ir užsidegimą skaidrinti procesus Kalėjimų departamente, kovoti su korupcija. Kita vertus, tai yra absoliučiai netinkamai pasirinktas būdas. Vertinu tai, kaip politinio pasitikėjimo patarėjo patirties neturėjimą. Tikrai ne tokiais būdais, ne spaudos konferencijoje turi būti tokie klausimai sprendžiami“, – sakė S. Skvernelis.

Kartu jis pažymėjo, jog žmonės, kurie „dega norėdami spręsti problemas yra gerokai geresni nei tie, kurie yra abejingi viskam“.

Pats S. Malinauskas viešai pranešė, jog premjero pasitikėjimo neprarado ir lieka dirbti jo komandoje.

Prezidentė: Milda Vainiutė nesusitvarko su pareigomis

Teisingumo ministrė Milda Vainiutė nesusitvarko su pareigomis ir demonstruoja politinį neįgalumą, pareiškė šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.

„Konkretus atvejis Teisingumo ministerijoje, Kalėjimų departamente parodė, kad vis tik ministrė ne savo vietoje, tikrai nesusitvarko su savo pareigomis ir demonstruoja politinį neįgalumą“, – pirmadienį žurnalistams sakė prezidentė.

Ji pabrėžė, kad „kova su korupcija Lietuvoje negali būti selektyvi, negalima vienų smerkti, gaudyti, o kitiems atleisti“.

Taip prezidentė reaguoja į Teisingumo ministerijos darbuotojos Rasos Kazėnienės liudijimą, kad teisingumo viceministras Raimondas Bakšys galėjo daryti spaudimą vykdant kalėjimų sistemos auditą. Viceministras tokius kaltinimus kategoriškai neigia, tačiau sako šioje situacijoje nematantis galimybės toliau dirbti ir pirmadienį pranešė atsistatydinantis.

R. Kazėnienė per spaudos konferenciją užsiminė, kad R. Bakšys dar atliekant tyrimą dėl Pravieniškių pataisos namų stabdė Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos Doritos Visalgienės ir jos pačios pasiūlymą kreiptis į teisėsaugą. R. Kazėnienė teigė, kad susitikime, kuriame R. Bakšys numalšino šią iniciatyvą, dalyvavo ir pati ministrė M. Vainiutė.