Mildos Dargužaitės įpėdinis – Algirdas Stončaitis
Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės kanc­le­riu pa­skir­tas iki šiol Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) kanc­le­rio par­ei­gas ėjęs Al­gir­das Ston­čai­tis.

„Tai patyręs ir kompetentingas tarnautojas, kuris puikiai žino valstybės tarnybos specifiką, išmano tarpinstitucinius santykius ir turi autoritetą tarp valstybės tarnautojų. Visų pirma dėl to, kad viešajame sektoriuje yra dalyvavęs sklandžiai bei skaidriai įgyvendinant ne vieną reformą, atnešusią reikšmingus rezultatus visuomenei ir valstybei“, – pranešime sako premjeras S. Skvernelis.

Įsakymą dėl A. Stončaičio skyrimo jis pasirašė penktadienį.

Vyriausybės kanceliarijos vadovo postas liko laisvas prieš mėnesį iš šių pareigų pasitraukus Mildai Dargužaitei.

Teisininko išsilavinimą turintis A. Stončaitis VRM kanclerio pareigas pradėjo eiti 2015 metais, kuomet šiai ministerijai vadovavo S. Skvernelis. Iki tol A. Stončaitis daugelį metų dirbo Policijos departamente, iki 1997 metų jis dirbo kriminalinėje policijoje.