Milda Dargužaitė vadovaus „Northern Horizon“
Bu­vu­si Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė va­do­vaus Da­ni­jos in­ves­ti­ci­jų bend­ro­vei „Nort­hern Ho­ri­zon“, ku­rios val­dy­bo­je dir­bo prieš pa­sky­ri­mą dirb­ti Vy­riau­sy­bės kanc­le­re 2016 me­tų pa­bai­go­je.

Bendrovė pranešė, kad M. Dargužaitė įmonės vadovo poste nuo antradienio pakeis Michaelį Schonachą, kuris tęs veiklą grupės investicijų komitete.

Iš Vyriausybės kanclerės pareigų M. Dargužaitė pasitraukė pernai lapkritį.

M. Dargužaitė iki tapdama kanclere buvo „Northern Horizon Capital“ (NHC) valdybos narė. Nuo 2015-ųjų kovo iki gruodžio ji vadovavo Didžiosios Britanijos banko „Barclays“ technologijų centrui Lietuvoje.

2014-ųjų vasarį M. Dargužaitė pasitraukė iš „Investuok Lietuvoje“ generalinės direktorės posto. Tuomet ji tvirtino, kad išsiskyrė jos ir Vyriausybės požiūriai.

JAV investicijų banko „Goldman Sachs“ viceprezidente Niujorke dirbusi M. Dargužaitė į Lietuvą grižo tuometinio premjero Andriaus Kubiliaus kvietimu – ji 2011-ųjų birželį tapo buvusio ūkio ministro Rimanto Žyliaus patarėja ir kuravo valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimo, rizikos kapitalo ir finansų inžinerijos sritis, taip pat patarė ekonomikos ir finansų klausimais.

M. Dargužaitė JAV Midilburio koledže yra įgijusi matematikos ir ekonomikos bakalauro, Prinstono universitete – optimalios veiklos tyrimų ir finansų inžinerijos magistro laipsnį.

Karjerą ji pradėjo 1999-aisiais investicijų banke „Donaldson, Lufkin & Jenrette“ Niujorke, vėliau septynerius metus dirbo „Goldman Sachs“.