Michelis Barnier: ES piliečių teisės Britanijoje bus apsaugotos
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vy­riau­sias de­ry­bi­nin­kas dėl Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mo iš bend­ri­jos Mi­che­lis Bar­nier  sa­ko, jog da­bar emig­ra­ci­jo­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių tei­sės bus ap­sau­go­tos.

Tačiau jis negalėjo pasakyti, kaip bus traktuojami ES piliečiai, į Jungtinę Karalystę bandysiantys atvykti po 2020 metų, kai baigsis pereinamasis atskyrimo periodas.

„Mano atsakymas yra taip, kalbant apie lietuvius, prancūzus, vokiečius, kurie jau pasirinko gyvenimą Jungtinėje Karalystėje praeityje arba iki 2020 pabaigos. Aš nekalbu, kas nutiks lietuviams, prancūzams, nusprendusiems atvykti į Jungtinę Karalystę po 2020 metų, nes tai priklauso nuo Jungtinės Karalystės ateities imigracijos politikos. Aš nežinau, kaip ji atrodys“, – žurnalistams po susitikimo su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi sakė M. Barnier.

Jis tvirtino, kad ES ir Jungtinės Karalystės derybos dėl santykių po atsiskyrimo jau pasistūmėjo 80 procentų.

L. Linkevičius žurnalistams kalbėjo, kad tuo pačiu metu svarbu užtikrinti ir ES, ir Jungtinės Karalystės piliečių teises.

„Tie piliečiai ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos, kurie gyvena Jungtinėje Karalystėje, be abejo, kad yra mūsų interesas išsaugoti jų teises, bet ir Jungtinės Karalystės piliečių teisės, kurie gyvena Europos Sąjungos šalyse, reikia išsaugoti. Aš net neabejoju, kad susitarimas čia galimas ir įmanomas“, – teigė ministras.

Praėjusių metų pabaigoje Jungtinė Karalystė ir ES sutarė, kad abejų pusių piliečių teisės iki šalies pasitraukimo iš bendrijos išliks nepakitusios.

L. Linkevičius dar kalbėjo, kad nereikėtų atmesti varianto, jog ES ir Jungtinei Karalystei nepavyks susiderėti dėl ateities santykių iki šalies pasitraukimo iš ES.

„Kol nesutarti visi elementai, tol niekas nesutarta. Čia reikia tai suprasti ir nereikia atmesti to varianto, kad gali nebūti to susitarimo“, – teigė L. Linkevičius.

Jis nenorėjo detalizuoti, kaip Lietuva ir kitos ES narės ruošiasi tokiai derybų baigčiai.

„Nusiteikimas derybininkų yra pasiekti susitarimą“, – tvirtino ministras.

Jungtinė Karalystė ir ES užbaigti derybas turėtų iki 2018 metų spalio. Oficialiai Britanijos pasitraukimas turėtų įvykti 2019 metų kovo 29 dieną. Preliminariai sutarta, kad pereinamasis išstojimo laikotarpis truks iki 2020 metų pabaigos.