Michalas Mackevičius į apklausą Lenkijoje vykti nenusiteikęs
Įta­ri­mų dėl Lie­tu­vos len­kų są­jun­gai skir­tos par­amos iš­švais­ty­mo su­lau­kęs Sei­mo na­rys Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius at­si­sa­ko vyk­ti į apk­lau­są Len­ki­jo­je, ra­šo dien­raš­tis „Lie­tu­vos rytas“

Kaimyninės šalies prokurorai atlieka tyrimą dėl galbūt neskaidraus M. Mackevičiaus vadovaujamai Lietuvos lenkų sąjungai paskirtos paramos naudojimo. Lietuvos lenkų sąjungą rėmęs Lenkijos fondas „Parama lenkams Rytuose“ pranešė, kad M.Mackevičius galėjo klastoti sąskaitas.

M.Mackevičius jam mestus kaltinimus neigia, bet vykti į apklausą Lenkijoje nėra nusiteikęs: „Jei nori, tegul patys atvažiuoja ir viską patikrina arba perduoda medžiagą Lietuvos teisėsaugai. Jei mane iškvies Lietuvos prokurorai, aš viską jiems paaiškinsiu. Jei jie sakys, kad privalau važiuoti į Lenkiją, tada ir nuvažiuosiu“, – „Lietuvos rytui“ kalbėjo parlamentaras.

M. Mackevičius tikino iš Lenkijos prokurorų sulaukęs tiktai vieno kvietimo į apklausą. „Bet aš jiems parašiau laišką ir paprašiau, kad surinktą medžiagą perduotų Lietuvos pareigūnams. Aš esu Lietuvos pilietis – mano atžvilgiu galioja mūsų įstatymai ir tarptautinės normos. Jei ten yra kas nors rimto, viskas turi veikti teisėtai, aš neteisėtoje veikloje nedalyvausiu. Man ir Lenkijos teisininkai patarė niekur nevažiuoti, šios šalies prokurorai neturi teisės taip daryti“, – sakė Seimo narys, kuris Lenkijos valdžią kaltina siekiu su juo susidoroti.