Medžioklė Seime: kas nutekino neslaptą dokumentą
Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas dėl ne­slap­to raš­to su­tei­ki­mo por­ta­lo lry­tas.lt žur­na­lis­tams. Pa­ti­kri­ni­mą ini­ci­ja­vo Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė.

„Antradienį ponia Agnė Širinskienė kreipėsi į Seimo kanclerę, kad būtų atliktas tarnybinis patikrinimas, kas galėjo išviešinti neslaptą susirašinėjimą tarp VSD ir Seimo pirmininko. Kanclerė šitai situacijai ištirti sudarė komisiją, kas galėjo tą informaciją pateikti. Dabar tyrimas atliekamas“, – BNS sakė Seimo pirmininko sekretoriato vadovė Gintarė Žukaitė.

Anot jos, tarnybinis patikrinimas atliekamas dėl gegužės 25 dienos Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus Dariaus Jauniškio kreipimosi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį su prašymu užtikrinti, jog nebūtų viešinama tuomet dar nebaigto Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto tyrimo medžiaga.

Pasak G. Žukaitės, rašto paviešinimas niekam nepadarė žalos.

„Negalima įžvelgti, kad būtų sudaryta grėsmė valstybės interesams ar saugumui“, – sakė ji.

Sekretoriato vadovė pabrėžė, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymą, sekretoriatas būtų privalėjęs žurnalistus supažindinti su šiuo raštu, jeigu būtų sulaukęs tokio prašymo.

„Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo įstatymu, jeigu kas nors būtų oficialiai kreipęsis, mes būtume įpareigoti oficialiai pateikti tą raštą. Bet niekas į mus nesikreipė ir mes to rašto niekam ir neteikėme“, – BNS sakė G. Žukaitė.

Jos teigimu, gautas VSD direktoriaus raštas buvo perduotas Seimo kanceliarijai parengti atsakymą.

„Tą raštą turbūt matė 20, 30, gal ir daugiau žmonių“, – sakė G. Žukaitė.

Naujienų portalas lrytas.lt birželio 1 dieną paskelbė publikaciją „Seimo pirmininko pavardė – mįslė net VSD ir jo vadovui“. Joje pranešama, kad VSD direktoriaus D. Jauniškio rašte su klaida parašyta parlamento pirmininko pavardė – vietoj V. Pranckietis – V. Pranskietis.

Ją komentuodama Seimo pirmininko atstovė spaudai Karolina Frolovienė teigė, kad „departamentas turėtų žinoti, kas vadovauja Seimui“, tačiau manė, jog tai greičiausiai „apmaudi žmogiška klaida“.

Susisiekti su A. Širinskiene BNS kol kas nepavyko.