Medikų godos dėl didesnių algų tapo realesnės
Sei­mas grą­ži­no 2018 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to pro­jek­tą Vy­riau­sy­bei to­bu­lin­ti – su­ras­ti lė­šų me­di­kų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti.

Už tai balsavo 79 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusių parlamentarų nebuvo. „Vienas iš pagrindinių argumentų, ką čia kalbėjome ne vieną kartą, medikų atlyginimai. Jiems yra pakankamai resursų – aiškus rezervas, iš kurio didinti medikų atlyginimus jau nuo sausio“, – teigė Biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mykolas Majauskas.

Planuota, kad PSDF biudžetas kitąmet sieks apie 1,748 mlrd. eurų – 11 proc. (173,061 mln. eurų) daugiau nei numatyta šiemet. Sveikatos reikalų komiteto nuomone, 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto ir Valstybinio socialinio draudimo fondo 2018 metų biudžeto projekto nuostatos nesuderintos. Atsižvelgiant į tai, pasiūlyta Vyriausybei grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti ir suderinti abiejų biudžetų projektų nuostatas tarpusavyje. Tokiam sprendimui Seimo posėdyje vienbalsiai pritarė 79 Seimo nariai.

Spalio 19 d. Seimui pateikto 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu siūloma patvirtinti kitų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą (PSDF) – per 1 mlrd. 747,5 mln. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų. Numatoma, kad 2018 metų privalomojo sveikatos draudimo įmokos turėtų sudaryti 1 mlrd. 209 tūkst. eurų, t. y. 11 procentų (173 mln. eurų) daugiau, lyginant su šių metų biudžetu. Valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis, sudarys beveik 518,5 mln. euro, valstybės biudžeto asignavimai – per 19 mln. eurų, savanoriškos asmenų įmokos – per 2 mln. eurų, išieškomos ar grąžinamos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą – beveik 2,5 mln. euro, lėšos, grąžintinos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis – 12 mln. eurų.

Didžiausią PSDF biudžeto išlaidų dalį sudarys: išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms – 1 mlrd. 186 mln. eurų, išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms – beveik 311 mln. eurų, išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – per 50 mln. eurų, išlaidos sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – beveik 95 mln. eurų, išlaidos Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms – per 20 mln. eurų, išlaidos ortopedijos technikos priemonėms – per 12 mln. eurų.