Medikai spręs, ar Kęstutis Pūkas jau pasveiko
 “Sod­ros“ Gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­nės ko­mi­si­jos at­sto­vai ver­tins, ar sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu įta­ria­mam par­la­men­ta­rui Kęs­tu­čiui Pū­kui ga­li bū­ti pra­tęs­tas ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mas.

„Sodra“ praneša, kad taip reaguojama į žiniasklaidos pranešimus, jog K. Pūkas galbūt pažeidžia elgesio taisykles nedarbingumo metu, t. y. sirgdamas vadovauja sodybos tėviškėje statybų darbams.

„Sodros“ Kauno teritorinis skyrius šiandien nusprendė jį iškviesti į Gydytojų konsultacinės komisijos posėdį, kur medikai įvertins jo sveikatos būklę ir nuspręs, ar K. Pūkui gali būti pratęsiamas nedarbingumo pažymėjimas. Visuomet reaguojame į tokio pobūdžio pranešimus ir skatiname žmones pranešti apie pastebėtus galimus elgesio nedarbingumo metu pažeidimus“, – nurodo „Sodra“.

Šiuo metu Seimo nario turimas nedarbingumo pažymėjimas išduotas iki gruodžio 7-osios. Jo nedarbingumas trukdo apkaltos procesui Seime.

Naujienų portalas etaplius.lt skelbia, kad seksualiniu priekabiavimu kaltinamas parlamentaras K. Pūkas, oficialiai deklaruojantis, kad negali lankytis teismo posėdžiuose ar dalyvauti Seimo apkaltos procese dėl ligos, rūpinasi sodybos savo tėviškėje atnaujinimo darbais.

Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl K. Pūko galimo seksualinio priekabiavimo, generalinis prokuroras yra kreipęsis dėl Seimo nario teisinės neliečiamybės panaikinimo. Savo ruožtu Seimas dėl jo yra pradėjęs apkaltą. Tačiau parlamentaras yra deklaravęs, kad procesuose negali dalyvauti, nes serga.

Dėl ilgalaikės jo ligos Konstitucinis Teismas taip pat negalėjo pradėti nagrinėti bylos – uždaras posėdis KT planuojamas ketvirtadienį, į jį kviečiamas K. Pūkas, liudytojai.